Monthly Archives: september 2014

Nädala info 29.09- 05.10.2014

E 29.09.2014
► 8.20  kogunemine (Jaanus Kallion).
► 10.20 juhtkonna koosolek (Jaanus Kallion).
10.30 – 16.30 6. klassi õpioskuste olümpiaad Randvere koolis (osaleb 5-liikmeline võistkond, kaasas Riina Kink).

T 30.09
► 15.15 Direktori ja huvijuhi vastuvõtt õpilastele, kes osalesid XXVI Laulu- ja XIX tantsupeol “Aja puudutus. Puudutuse aeg” (huvijuht Piret Kunts).

K 01.10
► ÕPILASLIINIDE SÕIDUGRAAFIK ON MUUTUNUD.  
► 10.30 – 15.30 Õpetaja Helje Kala osaleb koolitusel „Funktsionaalse lugemise oskusest“.
15.30-19.30 Õpetaja Siret Saarniit osaleb õpetajate meetodimessil “Mobiili ja tahvelarvuti kasutamise algõpe läbi aktiivõppe“.

N 02.10

R 03.10
► Õpetajatepäev
9. klassi õpilased annavad neli esimest ainetundi.
Alates viiendast tunnist jätkub õppetöö vastavalt tunniplaanile (va 9. klass).
7. ja 8. klassi õpilased on tegevuste juhendajad Ääsmäe Lasteaias.
 Tööd alustab kabering.
Kaberingi tutvustavad tunnid on kell 12.20 (1. klassile) ja 13.25 (kõigile soovijatele)

 

3. oktoobril KABERINGI!

3.  oktoobrist alustab tööd kabering.
Ringitöö algab kell 13.25 ja orienteeruv kestvus on 1,5 tundi ja
osalema on oodatud I-IX kl õpilased, kellel huvi ja võimalus.

Ringi juhendab õpetaja Merike Martsepp.