Monthly Archives: november 2014

Nädala info 01.- 07.12.2014

E 01.12.2014
► 8.20  kogunemine (juhi abi Helje Kala).
► 10.30 juhtkonna koosolek (direktor Jaanus Kallion).
► Õpetaja Elili Orav osaleb koolitusel ”Väikeklassi õpetaja eripärad”.
15.00-17.00 direktor Jaanus Kallion osaleb Saue valla hariduse-, kultuuri- ja sporditegevuse töös.

T 02.12
► 8.30 – 15.00 õpilase osalevad Harjumaa TV 10 OS I etapi  võistlustel Tallinnas (õpetaja Kristjan Küttis).
► Õpetaja Elili Orav osaleb koolitusel ”Väikeklassi õpetaja eripärad”

K 03.12
►10:30 – 14:00 õpilased osalevad inimeseõpetuse teemapäeval Keila Koolis (õppealajuhataja Riina Kink).
► 12.30 – 16.00 2. klassi õppekäik Tallinna loomaaia zookooli. Osalemine aktiivõppe programmis 2014 „Koduloom ja tema tähtsus (õpetaja Helje Kala).

N 04.12
HEV koordineerija Helje Kala osaleb ESF programmis „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames koolitusel Harjumaa koolijuhtidele „Erivajadustega lapsed ja nende toetamine. Erakool ja selle toimimine“.
► 14.00 direktor Jaanus Kallion ja psühholiig Ivita Siniväli osalevad Laulasmaa koolis üritusel ” Turvaline kool”.
14.30 – 17.00 direktor Jaanus Kallion osaleb valdade ühinemise ümarlaua koosolekul.

R 05.12
► 8.00-16.00 õpilased osalevad Eesti Meistrivõistlustel saalihokis (U-19 vanuseklassile, treener Jaanus Kallion).
►HEV koordineerija Helje Kala osaleb ESF programmis „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames koolitusel Harjumaa koolijuhtidele „Erivajadustega lapsed ja nende toetamine. Erakool ja selle toimimine“.
Ääsmäe küla aastalõpu pidu (Ääsmäe külakogu).

L 06.12
► 13.00 – 16.00 Ääsmäe Raamatukogu 90. juubeliüritus (Ääsmäe Raamatukogu).

P 07.12
►10.00-16.00 Ääsmäe küla jõululaat (Ääsmäe külakogu).

Eesti Logopeedide Ühing nimetas
Siiri Klissi
AASTA KOOLILOOGOPEEDIKS 2014
.

Ääsmäe kooli jõulukontsert ja -laat 18.12.14

2014_12_jõulukontsert