Monthly Archives: juuni 2018

Nädala info 11.-17.06.18

Esmaspäev 11.06
► Hommikul tunde ei ole, õpilased tulevad kooli vastavalt spordipäeva ajakavale.
► 8.30-12.30 õpetajatel Vaikuseminutite koolitus.
► 13.00 9. klassi eksamikonsultatsioon (inglise keel, bioloogia).
► 15.00 9. klassi eksamikonsultatsioon (ühiskonnaõpetus).
► 15.00 loovtööde järelkaitsmine.
12.00-18.00  Ääsmäe kooli spordipäev.
► Pikapäevarühm töötab alates kell 14.00.
18.00-20.00 I Ääsmäe Spordimängud.

Teisipäev 12.06
8.45-9.30 õppeaasta lõpuaktus.
► Täna enam pikapäevarühm ei tööta.
► 10.00 9. klassi eksamikonsultatsioon (bio ja ingl k).
► 12.00-22.00 II Ääsmäe kooli õpetajate rattaretk ja piknik.

Kolmapäev 13.06
1.-8. klassi õpilastel ALGAB SUVEVAHEAEG!
► 10.00-13.00 9. klassi valikaine lõpueksam.
► 13.30 Kiusamisvaba kooli töörühma koosolek.

Neljapäev 14.06
► 14.-16.06.18  6.30 YAG Games Helisngis.
► 9.00 – 11.00 9. klassi inglise keele eksami suuline osa.
► 14.00 -16.00 Jaanus osaleb Saue valla Hariduskomisjoni töös.

Reede 15.06
► 9.00-12.00 põhikooli järeleksam.
► 10.00 – 12.00 Jaanus ja Helje osalevad Saue vallas toimuval Andmekaitse koolitusel.
► 13.00 õppenõukogu.

Laupäev 16.06
►11.00-18.00 Hageri kihelkonna päevad.

Pühapäev  17.06 

► 13.00 9. klassi lõpuaktus.

Nädala info 4.-10.06.18

Esmaspäev 4.06
► 9.15 üldkogunemine.
► Elili Orav ja Kristina Argel osalevad konverentsil “Erivajadusega laps – tavakool versus erikool”.
► 14.30 juhtkonna koosolek.
►12.30 – 16.30 pikapäevarühma piknik.

Teisipäev 5.06
► 8.15 õpetajate info.
► 5.-8.06 on Merit Baranin puhkusel.
► 9.25-10.10 3. kl matemaatika tasemetöö.
► 5.-8.06 Anu Ariste osaleb Poolas Erasmus+ seminaril „Quality Matters“ II.
► Logopeed Siiri Klissi tuned ei toimu sellel nädalal. Tunnid on ette tehtud.

Kolmapäev 6.06
► 9.00-17.00 Harjumaa TV 10 finaal.
► 11.00 – 15.00 1.A ja 1.B klassi õppekäik Harku loodusradadele.
► 6.-7.06 toimub 8. klassi lõpuekskursioon.
► 18.00-21.00 4. klassi lõpupiknik lastevanematega Keila Tammiku mängumaal.

Neljapäev 7.06
► 10.00-14.00 3.A klassi rattamatk Jõgisoole.
► 14.00 3. trimestri ja aastahinded pannakse välja.

Reede 8.06
► 1.-2. tund 5.-8.klassi õpilaste õpikute tagastamine Piret Tillole.
► 8.30-13.00 1.B klassi jalgrattamatk.
► 8.30 – 12.30 3. väikeklassi kooliaasta lõpupiknik Orava talus.
► 8. klassi jalgrattamatk.
► 10-13.00 põhikooli  matemaatika lõpueksam.
►14.00 õppenõukogu koosolek:
1) õpilase järgmisse klassi üleviimise,
2) täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
►Helje Kala osaleb Autismikooli kevadkonverentsil „Edukas aastaring – õnnelik koolilaps, õnnelik õpetaja“.

Pühapäev  10.06
►10.00-17.00 2.A ja 2.B klassi lõureis Lottemaale.
►10.-13.06 Aivar Pent  osaleb Soome Vabariigis koolitusel „Robotiseerumine üldhariduskoolis“.