Turvaline kool

► Ääsmäe kool osaleb sel õppeaastal (2017/18) kolmandat korda “Turvaline kool“ projektis. Aastal 2013 tunnustati Ääsmäe kooli Harjumaa turvalise kooli tiitliga. Selle projekti eesmärk on propageerida turvalist mõtteviisi, tegutsemist ja käitumist koolis. Projekti raames selgitatakse välja ning  tunnustatakse aktiivselt turvalisusega tegelevaid koole Harjumaal. Muuhulgas on see suurepärane võimalus kaardistada kooli riskid ja seeläbi ka abivahend kooli turvakavade ja kriisimappide koostamisel.

Projekti „Turvaline kool“ eestvedaja on Eesti Tervisedenduse Ühing. Koostööpartnerid on Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur, Maanteeameti põhja regioon, Operation Lifesaver Estonia, Põhja-Eesti Rajaleidja Keskus.

► Ääsmäe kool osales 2012 Harjumaa koolidele mõeldud pilootprojektis „Turvaline kool“ . Projekti eesmärk oli eelkõige tähtsustada turvalise kooli teemat ning välja selgitada ja tunnustada aktiivselt turvalisusega tegelevaid koole Harjumaal. Muuhulgas oli see suurepärane võimalus kaardistada kooli riskid ja seeläbi ka abivahend kooli turvakavade ja kriisimappide koostamisel. Pilootprojekti kestvus oli juuni – oktoober 2012.
Selle projekti raames vast kõige positiivsem oli see, et saime selge ülevaate, mis peaks olema, et tagada turvalisus koolis ning tunda rõõmu selle üle, et meil on selleks juba palju tehtud (hädaolukorra lahendamise plaan, erinevad liiklusalased koolitused, projekt KEAT (2011) – kaitse end ja aita teisi, mis oli suunatud vigastuste ennetamisele põhikooli noorte hulgas). „Turvalise kooli“ projekti raames viisime koolis läbi ka väikese küsitluse (3.-9.klass), kus tahtsime teada, mida õpilased peavad meie koolis ohuks või probleemiks. Ühtlasi tahtsime teada, mida õpilased saaksid ise teha, et kooli turvalisemaks muuta. Nüüd oleks eesmärk  jätkata turvalist mõtteviisi ja sellega kaasnevat käitumist ning tegeleda parenduskohtadega, mis selgus projekti käigus.