Nädala info 19.-25.03.18

Esmaspäev 19.03
► 14.30 juhtkonna koosolek.
► Tervise Arengu Instituudi tervisekäitumise küsitlusuuring 5.,7. ja 9. klassile.
1.tunni ajal 7. kl,
2.t 5. ja 9. kl.

Teisipäev 20.03
► 10.00 – 16.00 Jaanus Kallion osaleb koolitusel “Hea kool kui väärtuspõhine kool”.
► Õppimist toetava hindamise töögrupi liikmed on külas Reaalkoolis.

Kolmapäev 21.03
► 10.30 – 13.00 inimeseõpetuse teemapäev “Turvalisus”.

Neljapäev 22.03
► Karjääriõpe: 8. klassile grupitegevus “ Mis on karjäär?”
► 9.25 – 11.05 9. klassi digipädevustest.
► 12.00 – 16.00 Kurtna kangutaja (sõudeergomeetrite võistlus).
► 16.00 eelkooli 4. tund.
► 3.A kl tundides on vaatluspraktikal Heidi Kaldlaur Noored Kooli programmist.

Reede 23.03
► 
8.30 töökoosolek (Jaanus, Boriss, Helje, Anu L.).
► 11.10 vanema kooliastme kogunemine.
► 12.15 noorema kooliastme kogunemine.
►4. kl tundides on vaatluspraktikal Heidi Kaldlaur Noored Kooli programmist.