Nädala info 4.-10.06.18

Esmaspäev 4.06
► 9.15 üldkogunemine.
► Elili Orav ja Kristina Argel osalevad konverentsil “Erivajadusega laps – tavakool versus erikool”.
► 14.30 juhtkonna koosolek.
►12.30 – 16.30 pikapäevarühma piknik.

Teisipäev 5.06
► 8.15 õpetajate info.
► 5.-8.06 on Merit Baranin puhkusel.
► 9.25-10.10 3. kl matemaatika tasemetöö.
► 5.-8.06 Anu Ariste osaleb Poolas Erasmus+ seminaril „Quality Matters“ II.
► Logopeed Siiri Klissi tuned ei toimu sellel nädalal. Tunnid on ette tehtud.

Kolmapäev 6.06
► 9.00-17.00 Harjumaa TV 10 finaal.
► 11.00 – 15.00 1.A ja 1.B klassi õppekäik Harku loodusradadele.
► 6.-7.06 toimub 8. klassi lõpuekskursioon.
► 18.00-21.00 4. klassi lõpupiknik lastevanematega Keila Tammiku mängumaal.

Neljapäev 7.06
► 10.00-14.00 3.A klassi rattamatk Jõgisoole.
► 14.00 3. trimestri ja aastahinded pannakse välja.

Reede 8.06
► 1.-2. tund 5.-8.klassi õpilaste õpikute tagastamine Piret Tillole.
► 8.30-13.00 1.B klassi jalgrattamatk.
► 8.30 – 12.30 3. väikeklassi kooliaasta lõpupiknik Orava talus.
► 8. klassi jalgrattamatk.
► 10-13.00 põhikooli  matemaatika lõpueksam.
►14.00 õppenõukogu koosolek:
1) õpilase järgmisse klassi üleviimise,
2) täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
►Helje Kala osaleb Autismikooli kevadkonverentsil „Edukas aastaring – õnnelik koolilaps, õnnelik õpetaja“.

Pühapäev  10.06
►10.00-17.00 2.A ja 2.B klassi lõureis Lottemaale.
►10.-13.06 Aivar Pent  osaleb Soome Vabariigis koolitusel „Robotiseerumine üldhariduskoolis“.