Tasemetööd

Vabariiklikud tasemetööd

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018.a;
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018.a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018.a;
2) matemaatika – 22. mai 2018.a;