Õppeaasta II poolaastast alustab tööd eelkool sügisel 1. klassi astuvatele lastele, mille eesmärk on tutvustada õpikeskkonda, kus laps alustab kooliteed.

Eelkooli infotund toimub …

Mais 2019 toimub 1. klassi tulevate laste vanemate infopäev, kus tutvustatakse kooli õppe- ja kasvatuse põhimõtteid ja korraldust.

Eelkoolis osalemine

• aitab lapsel kooli keskkonnaga kohaneda;
• annab enesekindlust;
• annab positiivse kooli- ja õpikogemuse, et luua valmisolek ja soov koolis olla;
• aitab kinnistada vajalikke eelteadmisi ja oskusi 1. klassi astumiseks;
• pakub rõõmu kaaslastega õppimisest ja tegutsemisest.

Meie eelkool on seisukohal, et lapse arengu põhikeskkonnaks on kodu. Kooli ülesanne on kodu toetamine ja partneriks olemine perele. Hea koostöö lastevanematega on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tekkimisele koolis.

Õppekorraldus

Eelkooli tunnid toimuvad kaks korda kuus …  kella …. Ühel päeval on kaks tegevustundi (a` 25 min).
Tunnid toimuvad:   

Eelkooli õpetaja on õp ….

Avaldus ja info kooli registreerimiseks  avaneb siit