Pikapäevarühm

• Pikapäevarühm võimaldab õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedegoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ning huvide arendamisel.
• Pikapäevarühma võetakse eelkõige 1.-3. kl õpilasi.
• Pikapäevarühma õpetajateks on Airi Siim ja Margit Odar.
• Pikapäevarühma lapsed saavad käia kell 14 sööklas söömas oodet. Selleks tuleb teha avaldus sööklale, milles on märgitud söögipäevad. Söögikorra maksumus on 1 euro.

• Pikapäevarühmal on oma telefon: Airi rühmas +372 53 862 311 ja
Margiti
rühmas +372 56 353 422. Telefon asub pikapäevarühma klassis ja selle kaudu saab ühendust võtta pikapäevarühmaga tööpäeviti 12.00 – 16.30.

• Pikapäevarühma päevaplaanid:
õpetaja Margiti plaan
õpetaja Airi plaan