Üldinfo

OLULINE INFO!

5.-8. klassid on 22. jaanuarini distantsõppel. 25. jaanuarist taastub (link) Harjumaa haridusasutustes kontaktõpe. 9. klassi õpilased kannavad isikukaitsevahendit, mis peavad õpilastel endil kaasas olema. Õpetajad kannavad koolipäeva jooksul isikukaitsevahendit. 
Huvitegevust ei toimu.
Pikapäevarühm töötab.
Noortekeskus avatud kell 12.00-16.30 bussi või lapsevanemat ootavatele noortele.

Algavad suusatunnid. Suusatunni meelespea!

► Koolimajja saab siseneda ainult võimla/raamatukogu uksest. Peauks jääb suletuks. 
► Tunniplaanis on tehtud muudatusi!
Tunniplaanid avanevad kodulehel.
Tähelepanu kooli ümbruses liigeldes! Alanud on kooli renoveerimistööd, millega seoses kasutatakse transpordiks kergliiklusteed ja piiratakse osaliselt liikumist kooli ümbruses.
Turvalise liiklemise tagamiseks on paigaldatud täiendavad jalakäijate ülekäiguraja tähised. Palume kõikidel õpilastel ja autojuhtidel jälgida turvalise liiklemise reegleid. Kohustus on kanda helkurit. Lisatud on liikluskorralduse skeem, mis on leitav ka kooli koduleheküljelt (punasega on tähistatud tee, mis on jalakäijatele suletud).

Palume rahulikku meelt ja mõistvat suhtumist seoses uue õppekorraldusega.

 

Arhiiv

KOOLI INFO 18.-24.01.2021

KOOLI INFO 18.-24.01.2021 ► Kontaktõppes 1.- 4. ja 9. klasside…

Loe edasi

Õppetöö piirangud! Täiendav info!

►  PIIRANGUD TALLINNAS, HARJUMAAL JA IDA-VIRUMAAL 11. jaanuarist võivad minna kooli…

Loe edasi

Kooli kontaktid

kool@aasmaekool.ee
direktor
Jaanus Kallion
: 53 491 082

õppealajuhataja
Riina Kink
 53 625 697

juhiabi
Helje Kala
 53 450 497

Kiusamisvaba kool

KiVa

Ääsmäe koolis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi! KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.