Üldinfo

Lp lapsevanemad ja teised kooli ümber liiklejad! Palun olge talvisel ajal kooli lähedal olevatel teedel väga ettevaatlikud, sest kitsate liiklusoludega paneme ohtu oma lapsed ja teised liiklejad. Kui vähegi võimalik, siis ärge kiirustage ning peatuge suvalistes kohtades, vältige kiireid tagasipöördeid ja jälgige märgistust! Kooli ümber puudub kergliiklustee, seega tuleb eriti hoolikalt jälgida, et lapsed (ka täiskasvanud) saaks kooliümbruses turvaliselt liigelda. 

► Alates 16.01 toimuvad kehalise kasvatuse tunnid õues. Palume hoida susavarustust  koolis suusaruumis ja markeerida suusavarustus. Täpsem  suusainfo.

► Eelkool alustab tööd 7. märtsil 2019.a. Täpsem info.

► Ääsmäe kool kutsub taaskord lapsevanemaid, vilistlasi ja külalisi osa saama meie igapäevasest koolielust. 21.–25. jaanuaril 2019.a  on tulemas  „Tagasi kooli“ nädal, mil ootame  tundi andma ja oma kogemusi jagama tegusaid inimesi väljastpoolt kooli. Külalisõpetajate tunnid võimaldavad muuta koolielu mitmekesisemaks, aitavad rikastada õpilaste maailmapilti uute teadmiste ja kogemustega erinevatest eluvaldkondadest. Täpsem lisainfo

► Tunniplan on muutunud!  UUS TUNNIPLAAN on nähtav siin (seisuga 9.01.19) ja ka klasside kaupa siin. 

► Ilmunud on koolileht  Ääsmäe Hääl 2. number (dets)

► Ääsmäe koolil on üldine infolist, mille kaudu saadame iganädalase kooli info ja vajadusel ülekooliliselt olulist infot. Sama info on kajastatud ka kooli kodulehel.  Liitumiseks (sellest lahkumiseks) saatke sooviavaldus aadressil siret.saarniit@aasmaekool.ee

Arhiiv

Nädala info 21. - 27.01.2019

Nädala info 21. - 27.01.2019 TAGASI KOOLI NÄDAL 21.-25.01. Esmaspäev…

Loe edasi

Kooli kontaktid

kool@aasmaekool.ee
direktor
Jaanus Kallion
: 53 491 082

õppealajuhataja
Riina Kink
 53 625 697

juhiabi
Helje Kala
 53 450 497

Kiusamisvaba kool

KiVa

Ääsmäe koolis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi! KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.