Üldinfo

OLULINE INFO!

► III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021
Liina Kersna: veedame vaheaja ohutult ja hoiame oma lähedasi | Haridus- ja Teadusministeerium (hm.ee)

Seoses kooli renoveerimistöödega toimub alates 17. veebruarist majja sisenemine ja väljumine peaukse vastas asuva varusissepääsu kaudu!

Tähelepanu kooli ümbruses liigeldes! Alanud on kooli renoveerimistööd, millega seoses kasutatakse transpordiks kergliiklusteed ja piiratakse osaliselt liikumist kooli ümbruses.
Turvalise liiklemise tagamiseks on paigaldatud täiendavad jalakäijate ülekäiguraja tähised. Palume kõikidel õpilastel ja autojuhtidel jälgida turvalise liiklemise reegleid. Kohustus on kanda helkurit. Lisatud on liikluskorralduse skeem, mis on leitav ka kooli koduleheküljelt (punasega on tähistatud tee, mis on jalakäijatele suletud).

Palume rahulikku meelt ja mõistvat suhtumist seoses uue õppekorraldusega.

Arhiiv

KOOLI INFO 22.-28.02.2021

KOOLI INFO 22.-28.02.2021 III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021…

Loe edasi

Õppetöö info!

► Koroonaviiruse alane lisainfo on saadaval https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus  Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond:…

Loe edasi

Kooli kontaktid

kool@aasmaekool.ee
direktor
Jaanus Kallion
: 53 491 082

õppealajuhataja
Riina Kink
 53 625 697

juhiabi
Helje Kala
 53 450 497

Kiusamisvaba kool

KiVa

Ääsmäe koolis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi! KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.