Üldinfo

► Ääsmäe Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval, 16.10.2019 algusega kell 18.00.

► Head vanemad – autojuhid! Kellel ei ole otsest vajadust autoga kooli juurde sõita, siis nüüd saate tagasipöörde teha ka busside tagasipöörde alas ja lapsed seal maha panna. Keelumärk on eemaldatud ja autodele on tehud tee laiendus kolme peatumiskohaga. Palun kasutage liikluse hajutamise eesmärgil seda võimalust. Head ja turvalist liiklemist!

VÄÄRTUSED on üks kasvatusprotsessi osa. Koolis kui organisatsioonis toimivad väärtused annavad koolile oma näo. Seepärast on vaja koolis tegelda nii kooli eesmärkide seisukohast oluliste väärtuste sõnastamisega kui nende väärtuste kujundamisega normideks. Oleme sel õppeaastal fookusesse võtnud meie kooli väärtused ning püüame neid üheskoos lahti sõnastada, neist üheselt aru saada.
Jagasime kooli põhiväärtused 9 õppekuu peale ära.
Oktoobrikuu väärtuseks on VASTUTUS. Sel kuul pöörame suuremat tähelepanu oma kooli traditsioonidele. Kui õpilased, õpetajad ja meie tegevused loovad koolile näo, siis traditsioonid annavad hinge. Kooliperel lasub vastutus hoida ja toita kooli hinge. Samuti kiikame iseendasse, võtame  vastutuse  oma sõnade, tegude ja otsuste eest.

Arhiiv

Nädala info 14.-20.10.2019

Nädala info 14.-20.10.2019 Esmaspäev 14.10 ► 9.25 – 14.00 6.…

Loe edasi

Helkuripuu 2019

Meie kool ja kogukond  osaleb Helkuripuu 2019 kampaanias. Sel aastal…

Loe edasi

Kooli kontaktid

kool@aasmaekool.ee
direktor
Jaanus Kallion
: 53 491 082

õppealajuhataja
Riina Kink
 53 625 697

juhiabi
Helje Kala
 53 450 497

Kiusamisvaba kool

KiVa

Ääsmäe koolis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi! KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.