Üldinfo

► Ääsmäe Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub 26.09 kell 18.00.
Päevakord:
1. Projekti Kiusamisvaba Kool tutvustamine.
2. Rahulolu-uuringute kokkuvõte 2017/2018.
3. Käesoleva õppeaasta eesmärgid.
4. Kooli hoolekogu töö kokkuvõte 2017/2018 õa.
5. Uute hoolekogu liikmete kinnitamine.
6. Jooksvad küsimused.

► PREP-paarisuhtekoolitus lapsevanematele. Lisainfo 
► Huviringide info ja tunniplaan 
► Tunniplaan avaneb siit ja 
paremal  menüüs oleva kuke alt saab avada ja printida eraldi klasside tunniplaane.
► Pikapäevarühma info
► 25.09-05.10 toimuvad Daily koolisööklates Talupäevad.

Talupäevadel pakume traditsioonilisi talutoite.
Talupäevade ajal toimub ka Nunnukonkurss. Lisainfo 

Kooli kodulehe töös esineb tõrkeid– kohati ei saa andmeid uuendada. Vabandame!