Üldinfo

Huviringide info ja tunniplaan (uuendatud 11.09.19). Ringidesse registreerimine algab 12.09.19, lingid on leitavad infos.

Pikapäevarühma info 

► BRE tutvustav info ning koolilõuna ja koolieine toiduraha maksmise kord Ääsmäe Põhikoolis

Koolivormil on avatud tellimisperiood 27.08-22.09. Tellimused saate kätte koolist novembri alguses. Täpsem info 

► Alates 2. septembrist on uued bussiliinid. Bussides kehtib Harjumaa ühtne piletisüsteem. Õpilastel peab olema ühiskaardi funktsiooni kandev õpilaspilet, mille väljastab kool. Sõidugraafikud on kättesaadavad veebilehelt www.peatus.ee .

VÄÄRTUSED on üks kasvatusprotsessi osa. Koolis kui organisatsioonis toimivad väärtused annavad koolile oma näo. Seepärast on vaja koolis tegelda nii kooli eesmärkide seisukohast oluliste väärtuste sõnastamisega kui nende väärtuste kujundamisega normideks.
Oleme sel õppeaastal fookusesse võtnud meie kooli väärtused ning püüame neid üheskoos lahti sõnastada, neist üheselt aru saada.
Jagasime kooli põhiväärtused 9 õppekuu peale ära. Septembrikuu väärtuseks on hoolivus. Sel kuul vaatame iseendale otsa.  Näiteks… Kas ma hoolin oma tervisest? Kas ma liigun päeva jooksul piisavalt?

Arhiiv

Nädala info 16.-22.09.2019

Nädala info 16.-22.09.2019 Esmaspäev 16.09 ► 11.30 juhtkonna koosolek. ►…

Loe edasi

Huvitegevuse laat 11.09.2019

Huvitegevuse laat toimub 11.09.19 kell 18.

Loe edasi

Kooli kontaktid

kool@aasmaekool.ee
direktor
Jaanus Kallion
: 53 491 082

õppealajuhataja
Riina Kink
 53 625 697

juhiabi
Helje Kala
 53 450 497

Kiusamisvaba kool

KiVa

Ääsmäe koolis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi! KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.