Üldinfo

►  Detsembrikuu koolielust saate lugeda Ääsmäe Häälest siin!

Alates 10.01.2022 (esmaspäevast) toimuvad kehalise kasvatuse tunnid õues. Suusatunni meelespea 2022 avaneb siit!

Tööpakkumine! Ootame väga oma kooliperre eripedagoogi ja eriklassi õpetajat! Täpsem info

17.-21. jaanuar toimub koolis KiVa nädal “Hooli endast, hooli teistest.”

Nädalake hiljem, 24.-28.01  “Tagasi kooli” nädal. Ootame lapsevanemaid, vilistlasi ja teisi tegusaid inimesi üht vahvat koolitundi andma ja oma kogemusi jagama!
Hea külalisõpetaja, palun võta ühendust klassijuhataja või õppealajuhatajaga: riina.kink@aasmaekool.ee hiljemalt 21. jaanuariks.
Tähelepanu kooli ümbruses liigeldes! Koolis renoveerimistööd, millega seoses kasutatakse transpordiks kergliiklusteed ja piiratakse osaliselt liikumist kooli ümbruses.

Turvalise liiklemise tagamiseks on paigaldatud täiendavad jalakäijate ülekäiguraja tähised. Palume kõikidel õpilastel ja autojuhtidel jälgida turvalise liiklemise reegleid. Kohustus on kanda helkurit. Lisatud on liikluskorralduse skeem(punasega on tähistatud tee, mis on jalakäijatele suletud). KOOLI SISENEMINE on raamatukogu uksest.

Arhiiv

OOLI INFO 17. - 23.01.2022

KOOLI INFO 17. - 23.01.2022 KiVa nädal 17.-21.01.22 Esmaspäev, 17.01…

Loe edasi

Juhised seoses viiruse levikuga, vaktsineerimisinfo

Täpsem info Juhised lihtsustatud karantiini kohta Juhised lähikontaktsete kaardistamise kohta…

Loe edasi

Kooli kontaktid

kool@aasmaekool.ee
direktor
Jaanus Kallion
: 53 491 082

õppealajuhataja
Riina Kink
 53 625 697

juhiabi
Helje Kala
 53 450 497

Kiusamisvaba kool

KiVa

Ääsmäe koolis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi! KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.