Üldinfo

►Isadepäeva orienteerumismäng on veel avatud: automatk kodukandis (13.- 30.november). Võta pereliikmed ühes ja veetke üks tore seiklusrikas päev!

Loometöö konkurss “235”

Olgu selleks siis laul, luuletus, pillilugu, joonistus…tähtaeg 10.01.22.  Täpsem info!

Selle õppeaasta oktoobrikuu tegemised on kirjas koolilehes. Head lugemist!  Ääsmäe Hääl 2. number (okt)

On veel kohti koolimajas toimuvatesse huviringidesse! Täpsem info. Ringidesse registreerimine toimub haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu.

Tähelepanu kooli ümbruses liigeldes! Koolis renoveerimistööd, millega seoses kasutatakse transpordiks kergliiklusteed ja piiratakse osaliselt liikumist kooli ümbruses.
Turvalise liiklemise tagamiseks on paigaldatud täiendavad jalakäijate ülekäiguraja tähised. Palume kõikidel õpilastel ja autojuhtidel jälgida turvalise liiklemise reegleid. Kohustus on kanda helkurit. Lisatud on liikluskorralduse skeem(punasega on tähistatud tee, mis on jalakäijatele suletud). KOOLI SISENEMINE on raamatukogu uksest.

Arhiiv

KOOLI INFO 29.11 - 04.12.21

KOOLI INFO 29.11 - o4.12.21 II trimester (29.11.21- 15.03.2022) Esmaspäev,…

Loe edasi

Juhised seoses viiruse levikuga, vaktsineerimisinfo

Täpsem info Juhised lihtsustatud karantiini kohta Juhised lähikontaktsete kaardistamise kohta…

Loe edasi

Kooli kontaktid

kool@aasmaekool.ee
direktor
Jaanus Kallion
: 53 491 082

õppealajuhataja
Riina Kink
 53 625 697

juhiabi
Helje Kala
 53 450 497

Kiusamisvaba kool

KiVa

Ääsmäe koolis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi! KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.