Õppenõukogud

2017/2018 õa

27.03.18  Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 1
Päevakord:
Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta.

8.06.18  Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 2
Päevakord:
1) 1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine,
2) 1.-8.klassi õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine,
3) 1.-9.klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.

15.06.18  Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 3
Päevakord:
1)  1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine,
2) Põhikooli lõpetamise otsustamine,
3) Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel,
4) Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine,
5) Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.

30.08.18  Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 4
Päevakord: