2018/2019 õa

13.11.18  Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 1

Päevakord:

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine;
  2. Muudatused kooli õppekava üldosas;
  3. Muudetud kooli õppekava kinnitamine;
  4. Muudatused kooli kodukorras;
  5. Muudetud kooli kodukorra kinnitamine;
  6. Muudatused kunsti ainekavas.