10.06.2024 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 1

Päevakord:

 1. 1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine;
 2. 1.-8. klassi õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine;
 3. 1.-9. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 

 

 10.06.2024 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 2

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamine;
 2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine;
 3. Õpilase tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel;
 4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse.

 

30.08.2024 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 3

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
 2. Õppeaasta kokkuvõtte läbiarutamine ja ettepanekute tegemine; 
 3. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine; 
 4. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine; 
 5. Kooli üldtööplaani kinnitamine.