PGS § 5. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal

(1) 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.-17. september 2021. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

(2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
5) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;

HTM määrus