PGS § 5. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19.-22. september 2022. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 23.–27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2021. a;
2) eesti (kirjalik) – 23.-27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022. a;
4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a; ?

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a;
4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.

HTM määrus