Vabariiklikud tasemetööd 2019/2020 õa

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
1) eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020.a;

4. klassi tasemetöö:
1) loodusõpetuse I kooliastme tasemetöö (elektrooniline EIS keskkonnas) – 2. oktoober 2019. a

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
1) eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2020.a;

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg:
1) loodusõpetuse II kooliastme tasemetöö (elektrooniline EIS keskkonnas) – 24. september 2019. a.

HTM määrus