Vabariiklikud tasemetööd 2018/2019 õa

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
1) eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019.a;
2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019.a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
1) eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019.a;
2) matemaatika – 21. mai 2019.a;

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.
HTM määrus