2012/2013 õa õppis Ääsmäe Põhikoolis 128 õpilast.
2013/2014 õa õppis koolis 130 õpilast.
2014/2015 õa õppis koolis 141 õpilast.
2015/2016 õa õppis koolis 161 õpilast.
2016/2017 õa õppis koolis 175 õpilast.
2017/2018 õa õppis koolis 195 õpilast.