Ääsmäe kool ootab oma kooliperre 2020/21 õppeaastast

► klassiõpetajat (1,0 ametikohta) ja

► loodusainete õpetajat (0,5 ametikohta).

Täpsem info: hetkel on konkurss lõppenud