Ääsmäe kool ootab oma kooliperre

► MATEMAATIKA ASENDUSÕPETAJAT, täpsem info cv.ee

► LOODUSAINETE ÕPETAJAT (0,6), täpsem info cv.ee 

► EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA (), täpsem invo cv.ee 

► VENE KEELE ÕPETAJA  täpsem info cv.ee