Ääsmäe kool ootab oma kooliperre 2020/21 õppeaastast

► loodusainete õpetajat (0,5 ametikohta).

Täpsem info