Meie koolis on kaasaegne õpikeskkond, vahvad kolleegid ja särasilmsed õpilased, sportlik vaim ning  tugevad rahvatantsu traditsioonid.

Ääsmäe Põhikool ootab oma kooliperre:

 • eripedagoogi;
 • eesti keele ja kirjanduse õpetajat;
 • klassiõpetajat;
 • loodusainete õpetajat;
 • vene keele õpetajat;
 • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat;
 • kunsti ja käsitöö õpetajat;
 • b-võõrkeele õpetajat (v.a vene keel);
 • kehalise kasvatuse õpetajat;
 • abiõpetajat.

Täpsem info ja kandideerimine cv.ee lehel.
Palume  avalduse, elulookirjelduse ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata meiliga või CV.ee lehel

Oled meie meeskonnas oodatud kui:

 • Sa vastad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse (võivad olla omandamisel));
 • Sul on hea suhtlemisoskus ja Sulle meeldib tekitada õpilastes huvi uute teadmiste vastu;
 • Sa oled avatud uuendustele;
 • Sa oled empaatiline ja hooliv õpilaste ning kolleegide suhtes.

Omalt poolt pakume:
mentori tuge;
kaasaegset töökeskkonda;
enesetäiendamise võimalusi;
terviseedenduskompensatsiooni;
sõidukompensatsiooni

Kontakt: 
õppealajuhataja Katri Buht
katri.buht@aasmaekool.ee 
+372  53 625 697