Ääsmäe Põhikooli 1. klassi vastuvõtt õppeaastaks 2020/2021. TÄPSEM INFO

Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO on võimalik esitada avaldusi esimesse klassi astumiseks ning taotleda esmakordselt koolimineva la

pse toetust.  Samas kohas saab esitada avaldusi/taotlusi ka 2.-9. klassi

astumiseks, koolist lahkumiseks ning huviringidesse.

Link ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/

Täiendav info
juhiabi Helje Kala
helje.kala@aasmaekool.ee  
tel 53 450 497