► Ääsmäe Põhikooli 1. klassi vastuvõtt õppeaastaks 2024/2025

Kuni 15. maini võtame vastu taotlusi õpilase 1.klassi astumiseks. Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem läbi Saue Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO  (https://piksel.ee/arno/saue/)  taotluse, millele lisab:

1) õpilase sünnitõendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) digitaalse foto õpilaspiletile;

3) koolivalmiduskaardi (juhul, kui laps on käinud koolieelses lasteasutuses);

4) hariduslikku erivajadust tõendavad dokumendid (olemasolul).

► Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO on võimalik esitada avaldusi esimesse klassi astumiseks ning taotleda esmakordselt koolimineva lapse toetust.

►  Samas kohas saab esitada avaldusi/taotlusi ka 2.-9. klassi astumiseks, koolist lahkumiseks ning huviringidesse.

Link ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/

 Sügisel koolitulevate laste vanemate koosolek toimub
22
. aprillil 2024 kell 18.00 Ääsmäe Põhikooli aulas. 

Täiendav info
juhiabi Helje Kala
helje.kala@aasmaekool.ee  
tel 53 450 497