2023/24. õa loovtöö ajakava
Loovtöö koostamise kord ja vormistamise juhend 
Loovtöö aruandevorm (Word)
Loovtööde hindamine toimub hindamismudeli alusel, mis on lisatud “Loovtöö koostamise kord ja vormistamise juhend” dokumenti.

Loovtöö esitada õppealajuhatajale paberkandjal ja meilitsi.
Loovtöö kaitsmise esitlus saata meilitsi (nt esitlus või link esitlusele).