2021/22. õa loovtöö ajakava
2019/20. õa loovtöö koostamise ja kaitsmise ajakava on muudetud seoses eriolukorraga (distantsõppega). Muudetud ajakava.
Loovtöö koostamise kord ja vormistamise juhend 
Loovtöö aruandevorm (Word)
Loovtööde hindamine toimub hindamismudeli alusel, mis on lisatud “Loovtöö koostamise kord ja vormistamise juhend ” dokumenti

Loovtöö esitada õppealajuhatajale paberkandjal ja meilitsi (…).
Loovtöö kaitsmise esitlus saata meilitsi (nt esitlus või link esitlusele).