KOOLI INFO  3– 9.06.2024

Esmaspäev, 03.06
► 9.00-11.30  8. kl üleminekueksam
Ruumid (jagunemine valikaine alusel):
inglise keel – ruum 112
geograafia, bioloogia, füüsika, keemia, vene keel – ruum 111
► 11.30 –15.30   8.a ja 8.b kl õppekäik Rakett 69
► 9. klasside konsultatsioonid:
10.20-12.10  9. kl I rühma matemaatika konsultatsioon
10.20 –10.50  9. kl II rühma matemaatika konsultatsioon
► Pikapäevarühma piknik
14.00 -17.00 Jaanus Kallion osaleb Saue valla haridusjuhtide ümarlaua koosolekul Mere Kohos Neeme külas
► õp Merike Raudkivi konverentsil

Teisipäev, 04.06
► 8.30-10.10 loovtööde järelkaitsmine, aulas
► 9. klasside konsultatsioonid:
8.30-10.20 9. kl I rühma matemaatika konsultatsioon
10.10-12.10 9. kl II rühm matemaatika konsultatsioon
11.25-12.10 9. kl keemia konsultatsioon
► 16.30 9.a klassi muuseumikülastus (vabatahtlik)
► 10.00-16.00 EV Presidendi Tänuüritus (kutsutud Britt Ida Loviisa Zujev, Henry Kontus, õp Agne Piibar)
► 2.-4. tund jalgratta teooria- ja sõidueksam
► 5.-6. tund aulas Talendi shõu
► 6.-8. tund tööde vastamised (ruum 246)

Kolmapäev, 05.06
► 8.30-11.30 1.a/b KIK õppekäik/programm “Loomariigi mitmekesisus“ Nõmme Loodusmajas
► 4.b klass jalgsimatk Maidla järve äärde
► 9.52–16.40 5.a kl õppekäigul Tallinnas
► 8.30-12.00 5.b jalgrattamatk Maidla järve äärde
► 6. kl väljasõit Aegna saarele
► 9.00-16.30 7.a ja b. klasside õppekäik Haapsallu
► 8.b kl ekskursioon Lõuna-Eestisse
► 9. klasside konsultatsioonid:
10.20-12.10 9. kl I rühma matemaatika konsultatsioon
10.20-12.10  9. kl II rühma matemaatika konsultatsioon

Neljapäev, 06.06
► 11.00-14.00 1.a ja b kl  Kuristu talu miniloomaaia külastus
► 8.00-14.00 2. klassi õppekäik Viikingite külla
► 10.00-12.00 4.a kl õppekäik Loovusmajja
► 10.45 – 14.30 6. klassi jalgsimatk Ääsmäe jahimajja
► 12.30-16.30 7.a klassi väljasõit Tallinna
► 8.b kl ekskursioon Lõuna-Eestisse
► 10.00-12.30 põhikooli matemaatikaeksam

Reede, 07.06
► 1.-8. kl instrueerimine esmaspäevaseks, 10.06 projektipäevaks:
1. tund 5.-8. kl,
2. tund 1.-4. kl
► 8.a klassi väljasõit Pärnusse
► 9. klasside konsultatsioonid:
9.00-12.00 inglise keele eksami konsultatsioon
9.25-12.10 ühiskonnaõpetuse konsultatsioon
9.25-12.10 bioloogia konsultatsioon
12.30-13.15 9. kl keemia konsultatsioon
► 13.30 9.a klassi muuseumikülastus (vabatahtlik)
► 11.00-16.30 Harjumaa Laulu-ja tantsupeo proov
► 15.00 3. trimestri ja aastahinded

Pühapäev, 09.06
► Harjumaa laulu- ja tantsupidu Keilas
► Eesti noorte karikavõistluses kergejõustikus