1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
1.-4. kl söögivahetund
4. 11.25 – 12.10
5.-9. kl söögivahetund
5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.20 – 15.05
8. 15.15 – 16.00