► Ääsmäe Põhikool kasutab õppetöös Office 365 teenuseid, mis sisaldab:

  • meilikontot Outlook
  • õpihalduskeskkonda Teams/Töörühmad
  • failihalduskeskkonda OneDrive

Office 365 sisenemiseks on aadress: portal.office.com või mail.aasmaekool.ee

Juhendid:

► Soovituslikke linke:
Miksike
Eksamite infosüsteemi avalikud ülesanded
Põhikooli lõpueksamite materjalid
LearningApps (erinevaid harjutusülesandeid)
Taskutark õppematerjalid
Targalt internetis
Arvutikaitse.ee
Nutiturvalisus
http://www.pariseltkavoi.ee/noortele
https://suurimjulgus.ee/
http://www.lasteabi.ee/
Tartu Ülikooli Teaduskool on mõeldud kõigile õpilastele Eestis, kes tunnevad süvendatud huvi erinevate ainete vastu.
Eesti mõttespordi portaal (mõttespordi olümpiaad)
Tallinna Tehnikaülikool kooliõpilasele

Loodusainete viiteid:
Eesti taimed
Eesti selgroogsed
Looduse lehekülgi (palju erinevaid linke)
http://www.ampser.ee (tervislik toitumine)
Tiigriretk Eestimaal
Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile
Keskkonnaharidus.ee
Kaardiülesandeid (PruposeGames)
https://online.seterra.com/et
Füüsika materjalid https://opik.fyysika.ee/
Noorematele:
http://www.frepy.eu/ (keelelist arengut toetavad mängulised materjalid)