Projekt “Tere, kevad!”

Eesmärk:

  • Pakkuda veebipõhise õppe võimalust nooremale koolieale ja eelkooliealistele;
  • Pakkuda õpetajatele struktuuri, tuge ja lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Meie eesmärgiks on pakkuda seda järjepidevalt igal kevadel, et õpetajad saaksid kevadvaatlustes osalemist oma tööplaanides planeerida juba kooliaasta alguses;
  • Lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast.

Ainevaldkond: Loodusteadused, sotsiaalteadused, keeled, loovad ained, matemaatika, arvutiõpe.
Vaatluste ja lisategevuste kestvus: märts – mai (12 nädalat).
Osavõtjad: Loodusvaatlustest saavad osa võtta kõik intenetiühendusega varustatud koolid ja lasteaiad Eestis. Lisategevustes saavad osaleda ka huvilised väljastpoolt Eestit.
Vanuserühm (klass): Põhikooli õpilased (kuni 9. klass) ja lasteaia vanemate rühmade lapsed.
Meie koolis osalevad “Tere, kevad!” projektis 5. ja 6. klass.
Loe edasi