Ääsmäe kooli hoolekogu koosseis 2020-21. õa

1. klass                  Kristi Eensalu (kinnitamata liige)
2. klass                  Kersti Puusepp
3. klass                  Kristina Lindus
4. klass                  Aldo Tatter
5. klass                  Andro Õisnurm
6. klass                  Siim Valgeväli (hoolekogu aseesimees)
7. klass                  Krista Tehva (hoolekogu esimees)
8. klass                  Key Smirnova
9. klass                  Kairi Sule

kooli pidaja esindaja        Andres Kaarmann
õpetajate esindaja           Siret Saarniit
õpilaste esindaja              …

Kontakt: hoolekogu@aasmaekool.ee
telefon: 56 918 720 (Krista Tehva)