Ääsmäe kooli hoolekogu koosseis 2021-22. õa

Kersti Puusepp – vanemate esindaja (3.kl) (hoolekogu esimees)
Siim Valgeväli – vanemate esindaja (7.kl) (hoolekogu aseesimees)
Anneli Soer – vanemate esindaja (1.kl)
Kristiina Lindus – vanemate esindaja (4.kl)
Aldo Tatter – vanemate esindaja (5.kl)
Andro Õisnurm – vanemate esindaja (6.kl)
Kristel Maltis – vanemate esindaja (8.kl)
Annmarii Hakkaja – vanemate esindaja (9.kl)

Ketliin Puusepp – õpilaste esindaja
Andres Kaarmann – vallavalitsuse esindaja
Monika Rusing – kooli toetava organisatsiooni esindaja
Katrin Paju – vilistlaste esindaja (2.kl)
Siret Saarniit – õpetajate esindaja

Kontakt: hoolekogu@aasmaekool.ee
telefon: