Ääsmäe kooli hoolekogu koosseis 2019-20. õa

1. klass                  Kersti Puusepp
2. klass                   Kristina Lindus
3. klass                   Aldo Tatter
4. klass                   Andro Õisnurm
5. klass                   Siim Valgeväli (hoolekogu aseesimees)
6. klass                   Krista Tehva (hoolekogu esimees)
7. klass                   Key Smirnova
8. klass                   Kairi Sule
9. klass                   Riho Lodi

kooli pidaja esindaja        Andres Kaarmann
õpetajate esindaja           Siret Saarniit
õpilaste esindaja              Mia Emilia Rõõmusaar

Kontakt: hoolekogu@aasmaekool.ee
telefon: 56 918 720 (Krista Tehva)