Hoolekogu

Ääsmäe kooli hoolekogu koosseis 2017-18. õa

1. klass                  Aldo Tatter
2. klass                   Andro Õisnurm
3. klass                   Siim Valgeväli (hoolekogu aseesimees)
4. klass                   Krista Tehva (hoolekogu esimees)
5. klass                   Key Smirnova
6. klass                   Kairi Sule
7. klass                   Riho Lodi
8. klass                   Merike Soodla
9. klass                   Kärri Sõelsepp

valla esindaja                     Eero Kaljuste
õpetajate esindaja             Siret Saarniit
õpilaste esindaja                Anette Kõu

Kontakt: hoolekogu@aasmaekool.ee
telefon: 56 918 720 (Krista Tehva)