Ääsmäe kooli hoolekogu koosseis 2018-19. õa

1. klass                  Kristina Lindus
2. klass                   Aldo Tatter
3. klass                   Andro Õisnurm
4. klass                   Siim Valgeväli (hoolekogu aseesimees)
5. klass                   Krista Tehva (hoolekogu esimees)
6. klass                   Key Smirnova
7. klass                   Kairi Sule
8. klass                   Riho Lodi
9. klass                       Merike Soodla
valla esindaja                    Andres Kaarmann
õpetajate esindaja             Siret Saarniit
õpilaste esindaja               Brita Männaste

Kontakt: hoolekogu@aasmaekool.ee
telefon: 56 918 720 (Krista Tehva)