Ääsmäe kooli hoolekogu koosseis 2021-22. õa*

*koosseis kinnitatakse järgmisel koosolekul

1. klass
2. klass                 Katrin Paju
3. klass                 Kersti Puusepp (hoolekogu esimees)
4. klass                 Kristina Lindus
5. klass                 Aldo Tatter
6. klass                 Andro Õisnurm
7. klass                 Siim Valgeväli (hoolekogu aseesimees)
8. klass                 Kristel Maltis
9. klass                 Annmarii Hakkaja

kooli pidaja esindaja        Andres Kaarmann
õpetajate esindaja           Siret Saarniit
õpilaste esindaja

Kontakt: hoolekogu@aasmaekool.ee
telefon: