2022/2023 õa 

Õpetajad  ja klassijuhatajad Õppeaine, klassijuhatamine Kontakt
Agne Piibar 2.B kl klassiõpetaja,
kehaline 2.b, 3.-6. kl tüdrukud
 agne.piibar@aasmaekool.ee
Aile Pent eriklassi õpetaja aile.pent@aasmaekool.ee
Aivar Pent tehnoloogiaõpetus 4.-9.kl, liiklusõpetus 3. kl,
9. kl klassijuhataja
 aivar.pent@aasmaekool.ee
Anna Lazarenkova abiõpetaja  
Anne Erikson kunstiõpetus 5.-9. kl,
kästiöö ja kodundus 5.-9. kl
anne.erikson@aasmaekool.ee
Anu Ariste inglise keel 5.-9.kl
6.A kl klassijuhataja
anu.ariste@aasmaekool.ee
Anu Linnamägi 5. kl klassijuhataja anu.linnamagi@aasmaekool.ee
Egne Korol eesti keel ja kirjandus 6.-7. kl egne.korol@aasmaekool.ee
Elen Anger  2.A kl klassiõpetaja,
inglise keel 2.B, loodusõpetus 3.A, inimeseõpetus 3.A 
elen.anger@aasmaekool.ee
Elen Torn 4.A kl klassiõpetaja,
eesti keel 5.v
elen.torn@aasmaekool.ee
Helene Kala töötamine peatunud helene.kala@aasmaekool.ee
Helje Kala 3.A kl klassiõpetaja
helje.kala@aasmaekool.ee 
Inna Pahv vene keel 6.-9. kl inna.pahv@aasmaekool.ee
Kadri Sulp  ajalugu ja ühiskonnaõpetus
5.-7. kl ja 9. kl,
6.B kl  klassijuhataja
kadri.sulp@aasmaekool.ee
Kai Klein loodusõpetus 7.kl,
keemia, füüsika 
8.-9.kl
kai.klein@aasmaekool.ee
Katrin Reinsalu-Kütsen 1. kl klassiõpetaja,
matemaatika 5. kl
katrin.reinsalu@aasmaekool.ee
Kristina Argel töötamine peatunud kristina.argel@aasmaekool.ee
Kristjan Küttis kehaline kasvatus,
7.B kl klassijuhataja
kristjan.kuttis@aasmaekool.ee
Maarja-Liis Tahk  matemaatika 5.v, 6.B, 7.-9. kl,
7.A kl klassijuhataja
maarja-liis.tahk@aasmaekool.ee
Merike Raudkivi
muusika 1.-9.kl,
8.B kl klassijuhataja
merike.raudkivi@aasmaekool.ee
Merle Laretei 4. B kl klassiõpetaja,
kunst-ja tööõp 3.A
merle.laretei@aasmaekool.ee
Piret Kunts matemaatika 7.-9.kl,
rütmika 2. kl
piret.kunts@aasmaekool.ee
Piret Tillo inimeseõpetus 5.-8. kl,
inglise keel 3. -5.,
8.A kl klassijuhataja
piret.tillo@aasmaekool.ee
Siiri Jantson  8.-9. kl eesti k ja kirjandus  siiri.jantson@aasmaekool.ee
Siret Saarniit loodusõpetus 5.-6.kl,
bioloogia, geograafia 7.-9. kl, keemia 8.v
siret.saarniit@aasmaekool.ee
Tiina Selke muusika 1.-3. kl,
folklooriõpetus 4.kl
tiina.selke@aasmaekool.ee
 Toivo Värbu esinemisõpetus 8.kl toivo.varbu@aasmaekool.ee
Urmi Tõlgo 3.B kl klassiõpetaja, informaatika 5. ja 7. kl, matemaatika 6. A, 6. v
urmi.tolgo@aasmaekool.ee
Virve Õunapuu ajalugu ja ühiskonnaõpetus 8. kl,
eesti keel ja kirjandus 5. kl, eesti keel 6. v kl
virve.ounapuu@aasmaekool.ee