2021/2022 õa 

Õpetajad  ja klassijuhatajad Õppeaine, klassijuhatamine Kontakt
Agne Piibar 1.B kl klassiõpetaja,
kehaline 2.b, 4.-6. kl tüdrukud
  agne.piibar@aasmaekool.ee
Aivar Pent tehnoloogiaõpetus 4.-9.kl, liiklusõpetus 3.b kl,
8. kl klassijuhataja
 aivar.pent@aasmaekool.ee
Anne Erikson kunstiõpetus 5.-9. kl,
kästiöö ja kodundus 4.-9. kl
anne.erikson@aasmaekool.ee
Anu Ariste inglise keel,
5.A kl klassijuhataja
anu.ariste@aasmaekool.ee
Elen Anger  1.A kl klassiõpetaja elen.anger@aasmaekool.ee
Elen Torn 3.A kl klassiõpetaja
liiklusõpetus 3.a kl
elen.torn@aasmaekool.ee
Helen Tammik pikapäevarühma õpetaja helen.tammik@aasmaekool.ee
Helene Arula töötamine peatunud helene.arula@aasmaekool.ee
Helje Kala 2.A kl klassiõpetaja  helje.kala@aasmaekool.ee 
Inga Lootus abiõpetaja Inga.Lootus@aasmaekool.ee
Inna Pahv vene keel 6.-9. kl inna.pahv@aasmaekool.ee
Johanna Muidre 3., 4. eriklassi õpetaja,
õpiabi
johanna.muidre@aasmaekool.ee
Kadri Sulp  ajalugu ja ühiskonnaõpetus
5., 6. ja 9. kl
5.B kl  klassijuhataja
kadri.sulp@aasmaekool.ee
Kai Klein loodusõpetus 7.kl,
keemia, füüsika 
8.-9.kl
kai.klein@aasmaekool.ee
Kaja Peetson eesti keel ja kirjandus  6.kl,
6.A kl  klassijuhataja
 kaja.peetson@aasmaekool.ee
Katrin Reinsalu-Kütsen 4. kl klassiõpetaja,
matemaatika 5. kl
katrin.reinsalu@aasmaekool.ee
Kristel Arukask   kristel.arukask@aasmaekool.ee
Kristina Argel töötamine peatunud kristina.argel@aasmaekool.ee
Kristiina Käit eesti keel ja kirjandus 7.-9. kl kristiina.kait@aasmaekool.ee
Kristjan Küttis kehaline kasvatus,
9.kl klassijuhataja
kristjan.kuttis@aasmaekool.ee
Maarja-Liis Tahk 6., 7. kl matemaatika maarja-liis.tahk@aasmaekool.ee
Margit Odar eriklassid,
6.B kl klassijuhataja
margit.odar@aasmaekool.ee
Merike Raudkivi
muusika 1.-9.kl,
7.B kl klassijuhataja
merike.raudkivi@aasmaekool.ee
Merle Laretei 3. B kl klassiõpetaja,
kunst-ja tööõp 2.A
merle.laretei@aasmaekool.ee
Mirjam Sillakivi töötamine peatunud
Piret Kunts matemaatika 7.-9.kl
piret.kunts@aasmaekool.ee
Piret Tillo inimeseõpetus 5.-8. kl,
inglise keel 2.-4., 5.B,
7.A kl klassijuhataja
piret.tillo@aasmaekool.ee
Siret Saarniit loodusõpetus 5.-6.kl,
bioloogia, geograafia 7.-9.kl
siret.saarniit@aasmaekool.ee
Tiina Selke muusika 1.-3. kl,
folklooriõpetus 4.kl
tiina.selke@aasmaekool.ee
 Toivo Värbu esinemisõpetus 8.kl toivo.varbu@aasmaekool.ee
Urmi Tõlgo 2.B kl klassiõpetaja, informaatika 5.kl urmi.tolgo@aasmaekool.ee
Virve Õunapuu ajalugu ja ühiskonnaõpetus 7.-8. kl,
eesti keel ja kirjandus 5. kl
virve.ounapuu@aasmaekool.ee