Õpetajad

2018/2019 õa 

Õpetajad  ja klassijuhatajad Õppeaine, klassijuhatamine Kontakt
Agne Piibar 2.B kl klassiõpetaja,
2.B, 4.B kl kehaline, 2.A kunst ja tööõpetus
agne.piibar@aasmaekool.ee
Aivar Pent tehnoloogiaõpetus
 aivar.pent@aasmaekool.ee
Anne Erikson kunstiõpetus 5.-9. kl, kästiöö ja
kodundus 4.-9. kl
anne.erikson@aasmaekool.ee
Anu Ariste inglise keel 2., 4.-8. kl,
7. kl klassijuhataja
anu.ariste@aasmaekool.ee
Elili Orav 2. väikeklassi õpetaja, kunst 1.v ja 4.v
elili.orav@aasmaekool.ee
Helene Arula
helene.arula@aasmaekool.ee
Helje Kala 2.A kl klassiõpetaja
helje.kala@aasmaekool.ee 
Jaan Sillakivi füüsika, 7. kl loodusõpetus,
5.kl klassijuhataja
 

jaan.sillakivi@aasmaekool.ee
Jelena Suhhanova vene keel 6.-9. kl
jelena.suhhanova@aasmaekool.ee 
Kaja Peetson 3.A kl klassiõpetaja
 kaja.peetson@aasmaekool.ee
Kristel Kalpus pikapäevarühma õpetaja
kristel.kalpus@aasmaekool.ee
Kristina Argel  1. ja 4. väikeklassi õpetaja, eripedagoog
kristina.argel@aasmaekool.ee
Kristjan Küttis kehaline kasvatus
1.-9. kl,
6.kl klassijuhataja
kristjan.kuttis@aasmaekool.ee
Liina Tamm 1.kl klassiõpetaja,
5.kl matemaatika
liina.tamm@aasmaekool.ee
Margit Odar  3.B kl klassiõpetaja,
pikapäevarühma õpetaja
margit.odar@aasmaekool.ee
Merike Raudkivi
muusika 1.-9.kl
merike.raudkivi@aasmaekool.ee
Merle Laretei 4.A kl klassiõpetaja, 1. kl kunstiõpetus
merle.laretei@aasmaekool.ee
Mirjam Sillakivi 4.B klassiõpetaja,
5. kl eesti keel ja kirjandus, pikapäevarühm
mirjam.sillakivi@aasmaekool.ee

 

Piret Kunts matemaatika 6.- 9. kl
piret.kunts@aasmaekool.ee
Piret Tillo inimeseõpetus 5.-8. kl, inglise keel 3. ja 9. kl,
9.kl klassijuhataja
piret.tillo@aasmaekool.ee
Riina Kink  õppealajuhataja
riina.kink@aasmaekool.ee
Siiri Jantson eesti keel ja kirjandus 6.-9.kl,
8.kl klassijuhataja
siiri.jantson@aasmaekool.ee
Siret Saarniit loodusõpetus 5.-6.kl, bioloogia, geograafia, keemia
siret.saarniit@aasmaekool.ee
 Toivo Värbu esinemisõpetus
8. kl
toivo.varbu@aasmaekool.ee
Tiina Selke muusika 1.-3. kl ja folklooriõpetus 4. kl
tiina.selke@aasmaekool.ee
Virve Õunapuu ajalugu ja ühiskonnaõpetus
virve.ounapuu@aasmaekool.ee