2018/2019 õa 

Õpetajad  ja klassijuhatajad Õppeaine, klassijuhatamine Kontakt
Agne Piibar 2.B kl klassiõpetaja,
2.B, 4.B kl kehaline,
2.A kunst ja tööõpetus
agne.piibar@aasmaekool.ee
Aivar Pent tehnoloogiaõpetus 4.-9.kl
 aivar.pent@aasmaekool.ee
Anne Erikson kunstiõpetus 5.-9. kl,
kästiöö ja kodundus 4.-9. kl
anne.erikson@aasmaekool.ee
Anu Ariste inglise keel 2., 4.-8. kl,
7. kl klassijuhataja
anu.ariste@aasmaekool.ee
Diana Teder 1. eriklassi õpetaja
diana.teder@aasmaekool.ee
Elili Orav 2. eriklassi õpetaja
elili.orav@aasmaekool.ee
Helen Tammik pikapäevarühma õpetaja
helen.tammik@aasmaekool.ee
Helene Arula töötamine peatunud
helene.arula@aasmaekool.ee
Helje Kala 2.A kl klassiõpetaja 
helje.kala@aasmaekool.ee 
Jaan Sillakivi füüsika,
loodusõpetus 7. kl ,
5.kl klassijuhataja
 jaan.sillakivi@aasmaekool.ee
Jelena Suhhanova vene keel 6.-9. kl
jelena.suhhanova@aasmaekool.ee 
Kaja Peetson 3.A kl klassiõpetaja
 kaja.peetson@aasmaekool.ee
Kristel Kalpus pikapäevarühma õpetaja
kristel.kalpus@aasmaekool.ee
Kristina Argel  4. eriklassi õpetaja, eripedagoog
kristina.argel@aasmaekool.ee
Kristiina Käit eesti keel ja kirjandus 4.B ja 5. kl kristiina.kait@aasmaekool.ee 
Kristjan Küttis kehaline kasvatus 1.-9. kl,
6.kl klassijuhataja
kristjan.kuttis@aasmaekool.ee
Liina Tamm 1.kl klassiõpetaja,
5.kl matemaatika
liina.tamm@aasmaekool.ee
Margit Odar  3.B kl klassiõpetaja,
pikapäevarühma õpetaja
margit.odar@aasmaekool.ee
Merike Raudkivi
4.B kl asendusklassijuhataja,
muusika 1.-9.kl
merike.raudkivi@aasmaekool.ee
Merle Laretei 4.A kl klassiõpetaja,
1. kl kunstiõpetus
merle.laretei@aasmaekool.ee
Mirjam Sillakivi 4.B klassiõpetaja
mirjam.sillakivi@aasmaekool.ee
Piret Kunts matemaatika 6.- 9. kl
piret.kunts@aasmaekool.ee
Piret Tillo inimeseõpetus 5.-8. kl, inglise keel 3. ja 9. kl,
9.kl klassijuhataja
piret.tillo@aasmaekool.ee
Riina Kink 4.B kl matemaatika
riina.kink@aasmaekool.ee
Siiri Jantson eesti keel ja kirjandus 6.-9.kl,
8.kl klassijuhataja
siiri.jantson@aasmaekool.ee
Siret Saarniit loodusõpetus 5.-6.kl, bioloogia, geograafia, keemia
siret.saarniit@aasmaekool.ee
Sirle Sillaste abiõpetaja
sirle.sillaste@aasmaekool.ee
Sirli Liiva töötamine peatunud
 
 Toivo Värbu esinemisõpetus 8. kl
toivo.varbu@aasmaekool.ee
Tiina Selke muusika 1.-3. kl, folklooriõpetus 4. kl
tiina.selke@aasmaekool.ee
Virve Õunapuu ajalugu ja ühiskonnaõpetus
virve.ounapuu@aasmaekool.ee