Õpetajad

2017/2018 õa 

Õpetajad  ja klassijuhatajad Õppeaine, klassijuhatamine Kontakt
Agne Piibar 1.B kl klassiõpetaja,
1.A, B, 3.B kl kehaline
agne.piibar@aasmaekool.ee
Aivar Pent tehnoloogiaõpetus 4.-9.kl ja informaatika
 aivar.pent@aasmaekool.ee
Airi Siim pikapäevarühma õpetaja
airi.siim@aasmaekool.ee
Anne Erikson kunstiõpetus 5.-9. kl, kästiöö ja
kodundus 4.-9. kl
anne.erikson@aasmaekool.ee

 

Anu Ariste inglise keel
3.-7. ja 9. kl,
6.kl klassijuhataja
anu.ariste@aasmaekool.ee
Elili Orav 1. ja 4. väikeklassi õpetaja
elili.orav@aasmaekool.ee
Helene Arula 2.B kl klassiõpetaja,
matemaatika 7.-8. kl
helene.arula@aasmaekool.ee
Helje Kala 1.A kl klassiõpetaja
helje.kala@aasmaekool.ee 
Jelena Suhhanova vene keel
jelena.suhhanova@aasmaekool.ee
Kaja Peetson 2.A kl klassiõpetaja, 2.B kunst ja käsitöö
 kaja.peetson@aasmaekool.ee
Kristina Argel  3. väikeklassi õpetaja
kristina.argel@aasmaekool.ee
Kristjan Küttis kehaline kasvatus
2.-9. kl, 5.kl klassijuhataja
kristjan.kuttis@aasmaekool.ee
Liina Tamm 4.kl klassiõpetaja
liina.tamm@aasmaekool.ee
Merike Raudkivi
muusika 1.-9.kl
merike.raudkivi@aasmaekool.ee
Merit Baranin loodusõpetus 7. kl;
füüsika 8., 9. kl
merit.baranin@aasmaekool.ee
Margit Odar pikapäevarühma õpetaja
margit.odar@aasmaekool.ee
Merle Laretei 3.A kl klassiõpetaja, 3.B kl kunstiõpetus
merle.laretei@aasmaekool.ee
Piret Kunts matemaatika 5., 6., 9. kl
piret.kunts@aasmaekool.ee
Piret Tillo inimeseõpetus 5.-8. kl, inglise keel 2. ja 8. kl,
8.kl klassijuhataja
piret.tillo@aasmaekool.ee
Riina Kink  3.B kl klassiõpetaja
riina.kink@aasmaekool.ee
Siiri Jantson eesti keel ja kirjandus 5.-9.kl,
7.kl klassijuhataja
siiri.jantson@aasmaekool.ee
Siret Saarniit loodusõpetus 5.-6.kl, bioloogia, geograafia, keemia ja
9. kl klassijuhataja
siret.saarniit@aasmaekool.ee
 Toivo Värbu esinemisõpetus
8. kl
toivo.varbu@aasmaekool.ee
Tiina Selke folklooriõpetus 1.-4. kl
tiina.selke@aasmaekool.ee
Virve Õunapuu ajalugu ja ühiskonnaõpetus
virve.ounapuu@aasmaekool.ee