2023/2024 õa 

Õpetajad  ja klassijuhatajad Õppeaine, klassijuhatamine Kontakt
Agne Piibar 3.B kl klassiõpetaja,
kehaline 1.b, 3.b, 4.b, 5.b kl
 agne.piibar@aasmaekool.ee
Aile Pent eriklassi õpetaja aile.pent@aasmaekool.ee
Aivar Pent tehnoloogiaõpetus 4.-9.kl, liiklusõpetus 3. kl,
5. kl klassijuhataja
 aivar.pent@aasmaekool.ee
Anna Valgeväli abiõpetaja anna.valgevali@aasmaekool.ee
Anu Ariste inglise keel 5.b, 6.kl I rühm, 7.-9.kl
7.A/7.e kl klassijuhataja
anu.ariste@aasmaekool.ee
Anu Kuusler
3.A kl klassiõpetaja, loodusõpetus 5. kl, 7. kl anu.kuusler@aasmaekool.ee
Anu Linnamägi 6. kl klassijuhataja,
kunstiõpetus 6.kl 
anu.linnamagi@aasmaekool.ee
Egne Korol eesti keel ja kirjandus 7., 8. kl, kirjandus 6.kl egne.korol@aasmaekool.ee
Helene Kala matemaatika 5. a kl, 6.kl I rühm, 7.kl II rühm, 9.kl I rühm helene.kala@aasmaekool.ee
Helje Kala 4.A kl klassiõpetaja helje.kala@aasmaekool.ee 
Jelena Suhhanova vene keel 6.-9. kl,
5.B kl  klassijuhataja
jelena.suhhanova@aasmaekool.ee
Kadri Sulp  ajalugu 5.-9. kl, ühiskonnaõpetus 9.kl,
7.B kl  klassijuhataja
kadri.sulp@aasmaekool.ee
Kai Klein keemia, füüsika  8.-9.kl.,
loodusõp 7.e
kai.klein@aasmaekool.ee
Katrin Reinsalu-Kütsen 2. kl klassiõpetaja.
kunst 4.a, loodusõp 4.a, matem õpiabi 4. kl
katrin.reinsalu@aasmaekool.ee
Kelly Keevallik
1.B klassiõpetaja, inglise keel 3.a, b kelly.keevallik@aasmaekool.ee
Kristina Argel töötamine peatunud kristina.argel@aasmaekool.ee
Kristjan Küttis kehaline kasvatus 1., 2., 3.a, 4.a, 5.a, 6., 7., 8., 9.,
8.B kl klassijuhataja
kristjan.kuttis@aasmaekool.ee
Liia-Mai Niidu kunstiõpetus 7.-9. kl,
kästiöö ja kodundus 5.-9. kl
liia-mai.niidu@aasmaekool.ee
Maarja-Liis Tahk matemaatika 6. II rühm, 7. kl III rühm, 8.kl II rühm, 9.kl II rühm,
8.A kl klassijuhataja
maarja-liis.tahk@aasmaekool.ee
Mare Mark hispaania keel 6. kl mare.mark@aasmaekool.ee 
Merike Raudkivi
muusika 1.-9.kl,
9.B kl klassijuhataja
merike.raudkivi@aasmaekool.ee
Merle Laretei 1. A kl klassiõpetaja,
kunst 5.kl, 
käsitöö ja kodundus 4.a  
merle.laretei@aasmaekool.ee
Piret Kunts matemaatika 5.kl b,
7 kl I rühm,
8.kl I rühm,
rütmika 1. kl
piret.kunts@aasmaekool.ee
Piret Tillo inimeseõpetus 5.-8. kl,
ühiskonnaõp 6.kl,
inglise keel 2., 4., 5.a, 6. II rühm., 9.kl õpiabi,
9.A kl klassijuhataja
piret.tillo@aasmaekool.ee
Siiri Jantson eesti keel 5., 6., 9.kl, kirjandus 5., 9.kl siiri.jantson@aasmaekool.ee
Siret Saarniit loodusõpetus 6.kl,
bioloogia, geograafia 7.-9. kl
siret.saarniit@aasmaekool.ee
Tiina Selke muusika 1.-3. kl,
folklooriõpetus 4.kl
tiina.selke@aasmaekool.ee
 Toivo Värbu esinemisõpetus 8.kl toivo.varbu@aasmaekool.ee
Urmi Tõlgo 4.B kl klassiõpetaja, informaatika 5. ja 7. kl
urmi.tolgo@aasmaekool.ee