kik_est_logo__3
Ääsmäe Põhikool on Keskkonnateadlikkuse programmideks esitanud taotlused ja saanud  toetust järgmisteks õppeaastateks:

2015/2016 õppeaastaks (18 õppeprogrammi, eelarve 3591.-),
2016/2017 õppeaastaks (16 programmi kava, eelarve 4204.-),
2017/2018 õppeaastaks (10 programmi kava, eelarve 2793.-)
Programmid on kajastatud iganädalastes kooli infodes ja ürituste plaanis. 

Sel õppeaastal oleme saanud toetust keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmile (1 programm klassile) “Ääsmäe Kooli keskkonnateemalised õppekäigud 2018/2019 õppeaastal”. 

Projekti eelarve on … eurot. Selle raames saavad meie kooli kõik klassid 2018/19 õppeaastal osaleda väljaspool kooli erinevates keskkonnateemalises programmides või ekskursioonidel.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk (lisainfo)
KIKi teised toetatavad tegevused