Ringide INFO ja tunniplaan

 Ääsmäe kooli 2017/18 õppeaasta HUVIRINGIDE tunniplaan.
 Ringid alustavad tööd septembri algusest. Õpilased saavad osaleda avatud tundides ja teha oma valikud.
 Ringide avaldusi saab anda 15.09.17 kuupäevani ringijuhile või klassijuhatajale. Vabade kohtade olemasolul on võimalus ringiga liituda ka hiljem.
Avaldused on võimalik ise välja printida siit, neid saab küsida ringijuhilt.
Elektrooniline registreerimine on võimalik siin. 

  Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse ringide info. Sihtasutuse ringidesse registreerimine

 HUVIKOOL NOODIPUU alustab 07.09.17 (neljapäeviti) tegevust Ääsmäe koolis
ja võtab vastu heade muusikaliste eeldustega õpilasi
SOOLOLAULU ÕPPESSE (eelkooliealisi, nooremas- ja vanemas koolieas õpilasi).
Info ja registreerimine ettelaulmisele ja katsetele
mob+372 56631916ae.artists@gmail.com
Infoleht ja reklaamplakat