Ääsmäe kooli 2021/22 õppeaasta HUVIRINGIDE tunniplaan (täiendatud 22.09.21)
Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi sõltuvalt ringide täituvusest jms. 

Ääsmäe Põhikooli 21/22 huviringid:

Tasuta ringid:

 • Lauluring (juhendaja: Linda Kardna). Täpsem info
 • Rahvatants (juhendaja: Piret Kunts). Täpsem info
 • Rahvapilliring+ ansamblitund (juhendaja: Tiina Selke). Täpsem info
 • Filmiring: 5.-9. kl (juhendaja: Raivo Malter). Täpsem info
 • Programmeerimine: 4.-6., 7.-9. kl (juhendaja: Anna Lazarenkova). Täpsem info

Tasulised ringid (laps saab valida ühe ringi tasuta ja teiste ringide kuutasu on 15 eur):

 • Robootika alates 2. klassist (juhendaja: Helene Arula). Täpsem info
 • Kunstiring: 2.-4. kl (juhendaja Anu Linnamägi). Täpsem info
 • Keraamika: 2.-4. kl ja 5.-9.kl (juhendaja: Merle Laretei, alustab, kui keldrikorruse renoveerimine lõppeb). Täpsem info
 • Nutikas meisterdaja: 4.-9. kl  (juhendaja: Brita Porovarde)  Täpsem info
 • Näitering: 5.-9.kl (juhendaja: Anu Linnamägi). Täpsem info
 • Meedia-ja helitehnikaring: 5.-9. kl (juhendaja: Andrew Macks). Täpsem info
 • Spordiring: 1.-9.kl (juhendaja: Kristjan Küttis). Täpsem info
 • Orienteerumisring “Loodusega sõbraks”: 1.-6.kl  (juhendaja: Agne Piibar). Täpsem info
 • Kokandusring: 5.-9.kl (juhendaja Grete Liblikman). Täpsem info

► Ringidesse registreerimine toimub haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu.
LINK ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/

Läbi ARNO süsteemi toimub huvikooli taotluse esitamine,  arvete väljastamine-maksmine ning lepingute sõlmimine-lõpetamine/ ringitööst lahkumine.

Küsimuste tekkimisel palun kirjutage huvijuhile: anu.linnamagi@aasmaekool.ee

► Vabade kohtade olemasolul on võimalus ringiga liituda õppeaasta jooksul.

  Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse ringide info. Sihtasutuse ringidesse registreerimise link

 HUVIKOOL NOODIPUU tunnid toimuvad Ääsmäe koolis kolmapäeviti.
Huvikool võtab vastu heade muusikaliste eeldustega õpilasi
SOOLOLAULU ÕPPESSE (eelkooliealisi, nooremas- ja vanemas koolieas õpilasi).
Info ja registreerimine ettelaulmisele ja katsetele
mob+372 56631916, ae.artists@gmail.com
Infoleht ja reklaamplakat
Koduleht