Ääsmäe kooli 2023/24 õppeaasta HUVIRINGIDE tunniplaan avaneb siit  (uuendatud 08.02.24*)
*Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi sõltuvalt ringide täituvusest jms. 

Ringitöö algab 11. septembrist. 2023
Oktoobris alustavad ringid: helitehnika, nutikas meisterdaja, mänguline robootika, kokandusring, loodus-ja matkaring, näitering, keraamika ja filmiring.

► Ringidesse registreerimine toimub haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu alates 5. septembrist 2023. 
LINK ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/

Läbi ARNO süsteemi toimub huvikooli taotluse esitamine,  arvete väljastamine-maksmine ning lepingute sõlmimine-lõpetamine/ ringitööst lahkumine.

Küsimuste tekkimisel palun kirjutage huvijuhile: anu.linnamagi@aasmaekool.ee

► Vabade kohtade olemasolul on võimalus ringiga liituda õppeaasta jooksul.

 

  Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse ringide info.

Ääsmäe Põhikooli 2023/24 huviringid (täiendatud 08.09.23). 

Tasuta ringid:

Tasulised ringid (laps saab valida ühe ringi tasuta ja teiste ringide kuutasu on 15 eur):

  • Mänguline robootika 1.-3. klass (juhendaja: Helene Kala). Täpsem info 2023 ROBOOTIKA
  • Kunstiring: 2.-5. kl (juhendaja K.-L. Tuju). Täpsem info 2023-24 Kunstiring
  • Keraamika: 3.-4. kl ja 5.-9.kl (juhendaja: Merle Laretei). Täpsem info 
  • 2. poolaastal  ei toimu: Nutikas meisterdaja: 4.-9. kl  (juhendaja: Brita Kallion)  Täpsem info
  • Näitering: 4.-9.kl (juhendaja: Anu Linnamägi). Täpsem info 2023-24 Näitering
  • Helitehnikaring: 5.-9. kl (juhendaja: Andrew Macks, Martin Krönström). Täpsem info 
  • Spordiring: 1.-2., 3.-5., 6.-9.kl (juhendaja: Kristjan Küttis). Täpsem info 2023 spordiring
  • Loodus- ja matkaring: 1.-5.kl  (juhendaja: Agne Piibar). Täpsem info
  • 2. poolaastal  ei toimu: Kokandusring: 5.-9.kl (juhendaja Grete Liblikman). Täpsem info