Ääsmäe kooli 2019/20 õppeaasta HUVIRINGIDE tunniplaan (seisuga 1.10.19) Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi sõltuvalt ringide täituvusest jms. 

Avatud tundide info.

► OLULINE INFO!
20.augusti 2019.a Saue valla määrusega nr 966 muutus Saue valla munitsipaalkoolide huviringide õppetasude kehtestamise kord.

Arvestades piirkondade eripära ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõike 3, annab Saue Vallavalitsus  korralduse:

 1. Kehtestada alates 1. septembrist 2019 Saue valla munitsipaalkoolide põhikooli osa rahvakultuuri valdkonna huviringides (koorilaul, rahvatants, rahvapill) osalejatele õppetasu 0 eurot.
 2. Kehtestada alates 1. septembrist 2019 Ääsmäe Põhikooli, Kernu Põhikooli, Ruila Põhikooli, Nissi Põhikooli ja Turba Kooli põhikooli osa huviringides (välja arvatud koolide rahvakultuuri valdkonna huviringid) osalejatele õppetasu 0 eurot kalendrikuus esimese valitud huviringi eest ja minimaalselt 25 eurot kalendrikuus teise ja iga järgneva valitud huviringi eest.

► Ääsmäe Põhikooli huviringide hinnakiri
Tasu arvestamine algab 1. oktoobrist.

 1. Tasuta rahvakultuuri ringid. Registreerimine alates 12.09.19 kuupäevast ARNOS. 
 • Mudilaskoor (juhendaja: Linda Kardna)
 • Rahvatants (juhendaja: Piret Kunts)
 1. Tasuta projektipõhised ringid (kuni 2019. aasta lõpuni).
  Registreerimine alates 12.09.19 kuupäevast. REGISTREERIMISE LINK
 • Kunstiring (juhendaja Merle Laretei)
 • Näitering (juhendaja: Anu Linnamägi)
 • Filmiring (juhendaja: Raivo Malter-ring alustab 3. oktoobril)
 • Drooniring (juhendaja: Jaan Sillakivi)
 • Rahvapilli ring (juhendaja: Tiina Selke)
 1. Tasulised ringid (laps saab valida ühe ringi tasuta ja teiste ringide kuutasu on 25 eur). Registreerimine (taotluse esitamine) ARNOS.
 • Spordiring (juhendaja: Kristjan Küttis)
 • Kellade ansambel (juhendaja: Merike Raudkivi)
 • Robootika (juhendaja: Helene Arula)
 • Inglise keele ring (juhendaja: Anu Ariste)
 • Keraamika (materjalid hinnas, juhendaja: Anne Erikson)
 • Kabe (juhendaja: Aivar Pent)

Ringidesse registreerimine avatakse 12. septembril haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. LINK ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/

Läbi ARNO süsteemi toimub huvikooli taotluse esitamine,  arvete väljastamine-maksmine ning lepingute sõlmimine.

Küsimuste tekkimisel palun kirjutage: anu.linnamagi@aasmaekool.ee

 Vabade kohtade olemasolul on võimalus ringiga liituda õppeaasta jooksul.
Kui soovite, et teie laps enam ringitegevusest osa ei võta, palume selleks esitada huviringist lahkumise avaldus vastavalt sellele, kus ring on registreeritud (Arnos või koolis).

  Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse ringide info. Sihtasutuse ringidesse registreerimise link:
https://forms.gle/Z4vtvjF8NDN5yCfz8

 HUVIKOOL NOODIPUU tunnid toimuvad Ääsmäe koolis kolmapäeviti.
Huvikool võtab vastu heade muusikaliste eeldustega õpilasi
SOOLOLAULU ÕPPESSE (eelkooliealisi, nooremas- ja vanemas koolieas õpilasi).
Info ja registreerimine ettelaulmisele ja katsetele
mob+372 56631916, ae.artists@gmail.com
Infoleht ja reklaamplakat