Ääsmäe kooli 2020/21 õppeaasta HUVIRINGIDE tunniplaan (uuendatud 05.02.21)
Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi sõltuvalt ringide täituvusest jms. 

Ääsmäe Põhikooli huviringid:

Tasuta rahvakultuuri ringid.

 • Laulukoor (juhendaja: Linda Kardna)
 • Rahvatants (juhendaja: Piret Kunts)
 • Rahvapilliring+ ansamblitund (juhendaja: Tiina Selke)

Tasulised ringid: (laps saab valida ühe ringi tasuta ja teiste ringide kuutasu on 15 eur).

 • Keraamika edasijõudnutele (juhendaja: Merle Laretei)
 • Kunstiring: 2.-4. kl (juhendaja Anu Linnamägi)
 • Nutikas meisterdaja (juhendaja: Brita Porovarde, alates oktoobrist)
 • Näitering: 5.-9.kl (juhendaja: Anu Linnamägi)
 • Meedia-ja helitehnikaring (juhendaja: Andrew Macks)
 • Spordiring: 1.-9.kl (juhendaja: Kristjan Küttis)

Oktoobris avanevad ringid: 

 • Robootika edasijõudnutele (juhendaja: Helene Arula)
 • Filmiring (juhendaja: Raivo Malter)

► Ringidesse registreerimine toimub haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu. LINK ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/

Läbi ARNO süsteemi toimub huvikooli taotluse esitamine,  arvete väljastamine-maksmine ning lepingute sõlmimine-lõpetamine/ ringitööst lahkumine.

Küsimuste tekkimisel palun kirjutage huvijuhile: anu.linnamagi@aasmaekool.ee

► Vabade kohtade olemasolul on võimalus ringiga liituda õppeaasta jooksul.

  Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse ringide info. Sihtasutuse ringidesse registreerimise link

 HUVIKOOL NOODIPUU tunnid toimuvad Ääsmäe koolis kolmapäeviti.  
Huvikool võtab vastu heade muusikaliste eeldustega õpilasi
SOOLOLAULU ÕPPESSE (eelkooliealisi, nooremas- ja vanemas koolieas õpilasi).
Info ja registreerimine ettelaulmisele ja katsetele
mob+372 56631916, ae.artists@gmail.com
Infoleht ja reklaamplakat
Koduleht