Ääsmäe kooli 2018/19 õppeaasta HUVIRINGIDE tunniplaan. Valminud seisuga 21.09.18.

 Ringid alustavad tööd septembri algusest. Õpilased said osaleda esimesel 2 nädalal avatud tundides ja teha oma valikud.
 Avaldusi on võimalik anda ringijuhile või klassijuhatajale, registreerida saab ka elektrooniliselt.
Ringidesse sai avaldusi esitada ka Huviringide laadal 5.09.2018.
Avaldused on võimalik ise välja printida siit, neid saab küsida ringijuhilt.
Elektrooniline registreerimine avaneb siit. 
Vabade kohtade olemasolul on võimalus ringiga liituda õppeaasta jooksul.
Kui soovite, et teie laps enam ringitegevusest osa ei võta, palun selleks esitada huviringist lahkumise avaldus. Õpilaste nimede eemaldamine ringitegevuse nimekirjast toimub iga kalendrikuu lõpus.

  Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse ringide info. Sihtasutuse ringidesse registreerimine

 HUVIKOOL NOODIPUU tegutseb ka  Ääsmäe koolis ja võtab vastu heade muusikaliste eeldustega õpilasi
SOOLOLAULU ÕPPESSE (eelkooliealisi, nooremas- ja vanemas koolieas õpilasi).
Info ja registreerimine ettelaulmisele ja katsetele
mob+372 56631916ae.artists@gmail.com
Infoleht ja reklaamplakat