Ringide INFO ja tunniplaan

 Ääsmäe kooli 2018/19 õppeaasta HUVIRINGIDE tunniplaan. Valminud seisuga 3.09.18.
 Ringid alustavad tööd septembri algusest. Õpilased saavad osaleda esimesel 2 nädalal avatud tundides ja teha oma valikud.
 Avaldusi on võimalik anda ringijuhile või klassijuhatajale, registreerida saab ka elektrooniliselt.
Ringidesse saab avaldusi esitada ka Huviringide laadal 5.09.2018.
Avaldused on võimalik ise välja printida siit, neid saab küsida ringijuhilt.
Elektrooniline registreerimine avaneb siit. 
Vabade kohtade olemasolul on võimalus ringiga liituda õppeaasta jooksul.

  Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse ringide info. Sihtasutuse ringidesse registreerimine

 HUVIKOOL NOODIPUU alustab ….09.18 tegevust Ääsmäe koolis …
ja võtab vastu heade muusikaliste eeldustega õpilasi
SOOLOLAULU ÕPPESSE (eelkooliealisi, nooremas- ja vanemas koolieas õpilasi).
Info ja registreerimine ettelaulmisele ja katsetele
mob+372 56631916ae.artists@gmail.com
Infoleht ja reklaamplakat