Ääsmäe kooli 2021/22 õppeaasta HUVIRINGIDE tunniplaan (lisatud 03.09.21)
Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi sõltuvalt ringide täituvusest jms. 

Ääsmäe Põhikooli 21/22 huviringid:

Tasuta rahvakultuuri ringid.

 • Lauluring (juhendaja: Linda Kardna, alates 6.09.21). Täpsem info
 • Rahvatants (juhendaja: Piret Kunts, alates 9.09.21). Täpsem info
 • Rahvapilliring+ ansamblitund (juhendaja: Tiina Selke, alustab 17.09.21). Täpsem info
 • Filmiring: 5.-9. kl (juhendaja: Raivo Malter, alustab oktoobris). Täpsem info
 • Programmeerimine: 4.-6., 7.-9. kl (juhendaja: Anna Lazarenkova, alustab 15.09.21). Täpsem info

Tasulised ringid (laps saab valida ühe ringi tasuta ja teiste ringide kuutasu on 15 eur):

 • Robootika alates 2. klassist (juhendaja: Helene Arula, alates 13.09.21). Täpsem info
 • Kunstiring: 2.-4. kl (juhendaja Anu Linnamägi, alustab 16.09.21). Täpsem info
 • Keraamika: 2.-4. kl ja 5.-9.kl (juhendaja: Merle Laretei, alustab, kui keldrikorruse renoveerimine lõppeb). Täpsem info
 • Nutikas meisterdaja: 4.-9. kl  (juhendaja: Brita Porovarde, alates 13.09.21)  Täpsem info
 • Näitering: 5.-9.kl (juhendaja: Anu Linnamägi, alates 14.09.21). Täpsem info
 • Meedia-ja helitehnikaring: 5.-9. kl (juhendaja: Andrew Macks, alustab oktoobris). Täpsem info
 • Spordiring: 1.-9.kl (juhendaja: Kristjan Küttis, alates 6.09.21). Täpsem info
 • Orienteerumisring “Loodusega sõbraks”: 1.-6.kl  (juhendaja: Agne Piibar, alustab oktoobris). Täpsem info
 • Kokandusring: 5.-9.kl (juhendaja Grete Liblikman, alates 14.09.21). Täpsem info

► Ringidesse registreerimine toimub haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu ALATES 5. septembrist.
LINK ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/

Läbi ARNO süsteemi toimub huvikooli taotluse esitamine,  arvete väljastamine-maksmine ning lepingute sõlmimine-lõpetamine/ ringitööst lahkumine.

Küsimuste tekkimisel palun kirjutage huvijuhile: anu.linnamagi@aasmaekool.ee

► Vabade kohtade olemasolul on võimalus ringiga liituda õppeaasta jooksul.

  Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse ringide info. Sihtasutuse ringidesse registreerimise link

 HUVIKOOL NOODIPUU tunnid toimuvad Ääsmäe koolis kolmapäeviti.
Kolmapäeval, 8.09.21 toimub vastuvõtt kell 17.00-18.00 muusikaklassis (
registreerimine mob 56631916 või music.adams@gmail.com).
Huvikool võtab vastu heade muusikaliste eeldustega õpilasi
SOOLOLAULU ÕPPESSE (eelkooliealisi, nooremas- ja vanemas koolieas õpilasi).
Info ja registreerimine ettelaulmisele ja katsetele
mob+372 56631916, ae.artists@gmail.com
Infoleht ja reklaamplakat
Koduleht