Ääsmäe kooli 2019/20 õppeaasta HUVIRINGIDE tunniplaan (uuendatud jaanuaris 2020)
Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi sõltuvalt ringide täituvusest jms. 

OLULINE INFO ÄÄSMÄE KOOLI HUVIRINGIDE KOHTA!

20. augusti 2019.a Saue valla määrusega nr 966 muutus Saue valla munitsipaalkoolide huviringide õppetasude kehtestamise kord.

Arvestades piirkondade eripära ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõike 3, annab Saue Vallavalitsus  korralduse:

Kehtestada alates 1. septembrist 2019 Saue valla munitsipaalkoolide põhikooli osa rahvakultuuri valdkonna huviringides (koorilaul, rahvatants, rahvapill) osalejatele õppetasu 0 eurot.

Kehtestada alates 1. septembrist 2019 Ääsmäe Põhikooli, Kernu Põhikooli, Ruila Põhikooli, Nissi Põhikooli ja Turba Kooli põhikooli osa huviringides (välja arvatud koolide rahvakultuuri valdkonna huviringid) osalejatele õppetasu 0 eurot kalendrikuus esimese valitud huviringi eest ja minimaalselt 25 eurot kalendrikuus teise ja iga järgneva valitud huviringi eest.

Ääsmäe Põhikooli huviringide hinnakiri:

Tasuta rahvakultuuri ringid.

Mudilaskoor (juhendaja: Linda Kardna)
Rahvatants (juhendaja: Piret Kunts)
Rahvapilli ring (juhendaja: Tiina Selke)
Filmiring (juhendaja: Raivo Malter-ring jätkub sügisel registreeritud õpilastega märtsikuus)

Tasulised ringid: (laps saab valida ühe ringi tasuta ja teiste ringide kuutasu on 25 eur).

Kunstiring: 1.-3. kl (juhendaja Merle Laretei) (vabade kohtade olemasolul registreerimine avatud kõigile alates 20.jaanuarist)
Näitering: 4.-9.kl (juhendaja: Anu Linnamägi) (vabade kohtade olemasolul registreerimine avatud kõigile alates 20.jaanuarist)
Drooniring: 6.-9.kl (juhendaja: Jaan Sillakivi)
Spordiring: 1.-9.kl (juhendaja: Kristjan Küttis)
Robootika (juhendaja: Helene Arula)
Inglise keele ring (juhendaja: Anu Ariste)

Ringidesse registreerimine toimub haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu. LINK ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/

Läbi ARNO süsteemi toimub huvikooli taotluse esitamine,  arvete väljastamine-maksmine ning lepingute sõlmimine-lõpetamine/ ringitööst lahkumine.

Küsimuste tekkimisel palun kirjutage huvijuhile: anu.linnamagi@aasmaekool.ee

► Vabade kohtade olemasolul on võimalus ringiga liituda õppeaasta jooksul.

  Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse ringide info. Sihtasutuse ringidesse registreerimise link:
https://forms.gle/Z4vtvjF8NDN5yCfz8

 HUVIKOOL NOODIPUU tunnid toimuvad Ääsmäe koolis kolmapäeviti. 
Huvikool võtab vastu heade muusikaliste eeldustega õpilasi
SOOLOLAULU ÕPPESSE (eelkooliealisi, nooremas- ja vanemas koolieas õpilasi).
Info ja registreerimine ettelaulmisele ja katsetele
mob+372 56631916, ae.artists@gmail.com
Infoleht ja reklaamplakat