Pikapäevarühm 2019-20 õa

• Pikapäevarühm võimaldab õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ning huvide arendamisel.
• Pikapäevarühma võetakse eelkõige 1.-3. kl õpilasi.
• Peale koolipäeva on 1.-3. klassi lapsel võimalus osaleda pikapäevarühmas, mis töötab 12.30-16.30. Lisaks saab peale kooli olla Ääsmäe Noortekeskuses, mis on avatud kell 13-19.00.
• Pikapäevarühma õpetajateks on Helen Tammik ja neljapäeviti Sirle Sillaste.
Iga päev on 5.-6. tunni ajal pikapäevarühmas 2 õpetajat. 
• Telefon  (+372 53 862 311) asub pikapäevarühma klassis ja selle kaudu saab ühendust võtta pikapäevarühmaga tööpäeviti 12.30 – 16.30.

• Pikapäevarühma päevaplaan on koostamisel.

• Pikapäevarühma ametlik registreerimine toimub ARNO infosüsteemi kaudu. Link ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/