Pikapäevarühm 2022-23 õa

•  Pikapäevarühmas on võimalik olla juba reedel, 2. septembril. Täpsemad nimekirjad ja töökorraldus selguvad lähinädalal.

Pikapäevarühm võimaldab õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ning huvide arendamisel.
• Pikapäevarühma võetakse eelkõige 1.-3. kl õpilasi.
• Peale koolipäeva on 1.-3. klassi lapsel võimalus osaleda pikapäevarühmas, mis töötab 12.30-16.30. Lisaks saab peale kooli olla Ääsmäe Noortekeskuses, mis on avatud kell 13-19.00.
• Pikapäevarühma õpetajateks on Reelika Simovart
• Telefon  (+372 53 862 311) asub pikapäevarühma klassis ja selle kaudu saab ühendust võtta pikapäevarühmaga tööpäeviti 12.30 – 16.30.

• Pikapäevarühma päevaplaan on koostamisel.

• Pikapäevarühma ametlik registreerimine toimub ARNO infosüsteemi kaudu (septembri alguses). Link ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/, Saue valla koolihariduse alt. 

•  Pikapäevarühma toidu tellimine toitkooli.ee.