Pikapäevarühm 2019-20 õa

Pikapäevarühma töökorraldus 2.-6. september

Peale koolipäeva on 1.-3. klassi lapsel võimalus osaleda pikapäevarühmas või Ääsmäe Noortekeskuses.

Pikapäevarühm töötab 12.30-16.30 ja asub 2. korrusel nn vana maja poolel.

Pikapäevarühma toitlustamise võimalus selgub lähipäevil toitlustaja poolt. Soovitav panna lapsele esimestel päevadel väike toidupala kaasa.

Palun registreerige soovi korral esimese nädala pikapäevarühmast osavõtt pikapäevarühma õpetaja Helen Tammiku eposti aadressil helen.tammik@aasmaekool.ee. Lisage kirjas lapse nimi ja klass, lapsevanema kontaktelefon, kuidas laps koju läheb  ning mis päeval ja mis kellani teie laps pikapäevarühmas esimesel nädalal osaleb. Kui laps sõidab bussiga, siis lisage ka  kodu bussipeatus ja väljumise kellaaega. 

Pikapäevarühma ametliku registreerimisega alustame ARNO infosüsteemi kaudu alates 9. septembrist, täpsema info saadame hiljem.

 

• Pikapäevarühm võimaldab õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvitegevuses ning huvide arendamisel.
• Pikapäevarühma võetakse eelkõige 1.-3. kl õpilasi.
• Peale koolipäeva on 1.-3. klassi lapsel võimalus osaleda pikapäevarühmas, mis töötab 12.30-16.30. Lisaks saab peale kooli olla Ääsmäe Noortekeskuses, mis on avatud kell 13-19.00.

• Pikapäevarühma õpetajaks on Helen Tammik (+372 53 862 311).
Telefon asub pikapäevarühma klassis ja selle kaudu saab ühendust võtta pikapäevarühmaga tööpäeviti 12.30 – 16.30.

• Pikapäevarühma päevaplaan on koostamisel.