2022/2023 õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
IV vaheaeg  24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklass) 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

2022/2023 õppeperioodid

I periood 01.09- 25.11.2022 (57 päeva)
II periood  28.11.21- 10.03.2023  (57 päeva)
III periood  13.03 – 14.06.2023 (61 päeva)

Poolaastad
  1. poolaasta 01.09.20- 25.01.22
  2. poolaasta 26.01- 13.06.23

HTM määrus
PGS § 24 (7)
Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad.