2019/2020 õppeaasta koolivaheajad

  1. vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
  2. vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
  3. vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
  4. vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
  5. vaheaeg (v.a lõpuklass) 9. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

 

2019/2020 õppeperioodid

  I periood 1. september kuni 27. november;
  II periood 28. november kuni 9. märts;
  III periood 10. märts – 8. juuni.

HTM määrus
PGS § 24 (7)
Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad.