2018/2019 õppeaasta koolivaheajad

  1. vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
  2. vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
  3. vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
  4. vaheaeg 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
  5. vaheaeg (v.a lõpuklassid) 11. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

 

2018/2019 õppeperioodid (kooli valikul)

  I periood 1. september kuni 27. november;
  II periood 28.november kuni 8. märts;
  III periood 11. märts – 10. juuni.

HTM määrus
PGS § 24 (7)
Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad.