2020/2021 õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 19.–25. oktoober 2020;
II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;
III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;
IV vaheaeg  19. aprill – 25. aprill 2021;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021.

2020/2021 õppeperioodid
  1. trimester 01.09- 27.11.2020 (59 päeva)
  2. trimester 30.11.20- 15.03.2021  (58 päeva)
  3. trimester 16.03 – 11.06.2021 (58 päeva)

Poolaastad

  1. poolaasta 01.09.20- 26.01.21
  2. pa 27.01- 11.06.21

HTM määrus
PGS § 24 (7)
Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad.