2023/2024 õppeaasta koolivaheajad

1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
4) IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

2023/2024. õppeaasta trimestrid (kooli valikul): 

I trimester: 1. september 2023 – 1. detsember 2023 (61 päeva);
II trimester: 4. detsember 2023 – 15. märts 2024 (59 päeva);
III trimester: 18. märts 2024 – 12. juuni 2024 (55 päeva). 

 Poolaastad: 
  1. poolaasta 1. september 2023 – 24. jaanuar 2024;
  2. poolaasta 25. jaanuar 2024 – 12. juuni 2024.

HTM määrus
PGS § 24 (7)
Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad.