KOOLIBUSSI GRAAFIKUD (* tavagraafikuid täiendatud 06.06.24)

Muudatused Saue siseliinidel juuni 2024 
Täpsem info Saue valla kodulehel

 

Tavagraafikud 2. septembrist 2023

Plakat bussijaamas Ääsmäe kooli bussipetuses (seisuga 08.01.24)

Liinid S8 ja 112 alates 01.09.2023

Saue siseliinid OSA 1 ALATES 02.09.2023

Saue siseliinid OSA 2 ALATES 02.09.2023

 

Alates 1.09.23 on siseliinidel uueks vedajaks AS Hansabuss.

Lisaks teenindab Saue valla õpilasi muuhulgas ka SEBE poolt teenindatavad liinid S8 ja 112.

Bussiliikluse info on leitav Saue valla kodulehelt https://sauevald.ee/buss-rong-ja-siseliinid

► Sõidugraafikud on kättesaadavad veebilehelt www.peatus.ee.

► Bussides kehtib Harjumaa ühtne piletisüsteem. Õpilastel peab olema ühiskaardi funktsiooni kandev õpilaspilet, mille väljastab ja vajadusel pikendab kool.