Info täiendatud 24.08.21
Saue valla siseliinid osa 1-1 alates 02.09.2021  Ä1-4 (AS GoBus)
Saue valla siseliinid osa 2 al. 01.09.2021 S8-S10 (Atko)

► Bussides kehtib Harjumaa ühtne piletisüsteem. Õpilastel peab olema ühiskaardi funktsiooni kandev õpilaspilet, mille väljastab ja vajadusel pikendab kool.

► Sõidugraafikud on kättesaadavad veebilehelt www.peatus.ee.

► Alates 01.09.2020 on valla tellimusel töötavate liinide teenindajaks AS GoBus (infotelefon: +372 640 4000).
Maanteeameti tellimusel töötavaid liine S8, S9, S10, S11 ja 112 teenindab endiselt ATKO Transport OÜ (infotelefon: +372 627 2710 (8:30-17:00)).