KOOLIBUSSI GRAAFIKUD

Ääsmäe kooli PEATUSE bussiajad plakatil (2023.01.09)

►  Bussiliikluse info on leitav Saue valla kodulehelt https://sauevald.ee/buss-rong-ja-siseliinid

► Sõidugraafikud on kättesaadavad veebilehelt www.peatus.ee.

► Bussides kehtib Harjumaa ühtne piletisüsteem. Õpilastel peab olema ühiskaardi funktsiooni kandev õpilaspilet, mille väljastab ja vajadusel pikendab kool.