Juhatus:
Andro Õisnurm
Nõukogu:
Harro Puusild, Eero Kaljuste, Elvar Laurik
Ääsmäe kool ootab õppetööd toetavaid ideid ja projekte.
Ääsmäe Kooli Sihtasutuse põhikiri
Ääsmäe Kooli Sihtasutuse arveldusarve on EE082200001120102214.