Ääsmäe Kooli Sihtasutus

Juhatus:
Andro Õisnurm

Nõukogu:
Harro Puusild, Eero Kaljuste, Elvar Laurik

Ääsmäe kool ootab õppetööd toetavaid ideid ja projekte.

Ääsmäe Kooli Sihtasutuse põhikiri

Ääsmäe Kooli Sihtasutuse arveldusarve on EE082200001120102214.