daily-logo

 BRE tutvustav info ning koolilõuna ja koolieine toiduraha maksmise kord Ääsmäe Põhikoolis
Hinnad: hommik (8-8.30)  –  0.40 €, pikapäevaeine (14-14.30) – 0.92 €, lõuna  õpetajatele  –   1.32  €

► Isikuandmete töötlemise kord (toitlustaja Baltic Restaurants Estonia). Eesmärk: sätestada ettevõtteülesed protseduurireeglid laste terviseandmete turvalise töötlemise tagamiseks. Isikuandmete töötlemise kord on meie kodulehel siin.

►  Infokiri kartulitest ja nende töötlemisest.

►  Koolilõuna menüüd.