daily-logo

►  Koolilõuna menüüd JAANUARIS
9.-13.01.23 
16.-20.01.23 
23.-27.01.23

 BRE tutvustav info ning koolilõuna ja koolieine toiduraha maksmise kord Ääsmäe Põhikoolis
Hinnad: hommik (8-8.30)  –  0.40 €, pikapäevaeine (14-14.30) – 1,02 €, lõuna  õpetajatele  –  1.50  €

Õpilastele on lõunasöök tasuta. Hommikusöögi, koolieine ehk pikapäevarühma ja õpetajate lõunasöögi toidu tellimusi saab teha mugavalt läbi tellimuskeskuse www.toitkooli.ee

► Isikuandmete töötlemise kord (toitlustaja Baltic Restaurants Estonia). Eesmärk: sätestada ettevõtteülesed protseduurireeglid laste terviseandmete turvalise töötlemise tagamiseks. Isikuandmete töötlemise kord on meie kodulehel siin.

► Allergiat või talumatust tekitavad ained või tooted

Baltic Restaurants Estonia AS
Ääsmäe PõhikoolM +372 5854 5995
E-mail: aasmae.pohikool@daily.ee
….
Daily koolisöökla kokk – juhataja