VIII klassi üleminekueksam:

üleminekueksami valiku  teeb õpilane … märtsiks 2019. a.
Eksam toimub …2019

IX klassi lõpueksamid:

eesti keel  – 3. juuni 2019. a
matemaatika – 10. juuni 2019. a
valikaine (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles) – 13. juuni 2019. a
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2019. aasta … kuupäevaks.
Loovtöö III kooliastmes
Loovtöö  koostamise ja läbiviimise kord 
PGS määrus