VIII klassi üleminekueksam:

Üleminekueksami valiku  teeb õpilane … märtsiks 2022. a.
Eksam toimub … mai 2022.

IX klassi lõpueksamid:

eesti keel  – 30. mai 2022. a
matemaatika – 6. juuni 2022. a
valikaine (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles) – 14. juuni 2022. a
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2022. aasta jaanuaris. 

Loovtöö III kooliastmes
Loovtöö  koostamise ja läbiviimise kord 

PGS määrus