VIII klassi üleminekueksam:

Üleminekueksami valiku  teeb õpilane 9. märtsiks 2023. a.
Eksam toimub 26. mai 2023.

IX klassi lõpueksamid:

eesti keel  – 2. juuni 2023. a
matemaatika – 7. juuni 2023. a
valikaine (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles) – 12.-13. juuni 2023. a
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2022. aasta jaanuaris. 

Loovtöö III kooliastmes
Loovtöö  koostamise ja läbiviimise kord 

PGS määrus