VIII klassi üleminekueksam:

üleminekueksami valiku  teeb õpilane … märtsiks 2021. a.
Eksam toimub … mai 2021.

IX klassi lõpueksamid:

eesti keel  – 28. mai 2021. a
matemaatika – 3. juuni 2021. a
valikaine (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles) – 9. juuni 2021. a
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2020. aasta 27.01 kuupäevaks.

Loovtöö III kooliastmes
Loovtöö  koostamise ja läbiviimise kord 

PGS määrus