VIII klassi üleminekueksam:

üleminekueksami valiku  teeb õpilane … märtsiks 2021. a. Sel õppeaastal jääb ära (vastavalt hetkeolukorrale riigis).  
Eksam toimub … mai 2021.

IX klassi lõpueksamid:

Muudatuse kohaselt on põhikooli lõpetamiseks vaja sooritada kõik lõpueksamid, ent nende eest ei panda tunnistusele hinnet, tunnistusele kantakse punktisumma protsent maksimaalsest tulemusest. Lõpetamine ei sõltu eksami tulemusest. Eksameid tuleb sooritada tavapäraselt kolm: eesti keel või eesti keel teise keelena, matemaatika ning aine õpilase valikul (26.02.21)

eesti keel  – 28. mai 2021. a
matemaatika – 3. juuni 2021. a
valikaine (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles) – 9. juuni 2021. a
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2020. aasta 27.01 kuupäevaks.

Loovtöö III kooliastmes
Loovtöö  koostamise ja läbiviimise kord 

PGS määrus