VIII klassi üleminekueksam:

üleminekueksami valiku  teeb õpilane 2. märtsiks 2020. a.
Eksam toimub 29. mai 2020.

IX klassi lõpueksamid:

eesti keel  – 1. juuni 2020. a
matemaatika – 4. juuni 2020. a
valikaine (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles) – 10. juuni 2020. a
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2020. aasta 27.01 kuupäevaks.

Loovtöö III kooliastmes
Loovtöö  koostamise ja läbiviimise kord 

PGS määrus