VIII klassi üleminekueksam:

Üleminekueksami valiku  teeb õpilane 10. märtsiks 2024. a.
Eksam toimub 05.06 2024.

IX klassi lõpueksamid :

eesti keel  – 31.05.2024
matemaatika – 06.06.2024 
valikaine (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles) –  12.06.2024 (võõrkeele suuline osa 13.06.24)
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2024. aasta jaanuaris. 

Loovtöö III kooliastmes
Loovtöö  koostamise ja läbiviimise kord 

PGS määrus