Täiendatud 5. jaan 2023

Õpetajad  Õppeaine, klassijuhatamine  ESMASPÄEV  TEISIPÄEV  KOLMAPÄEV  NELJAPÄEV  REEDE 
Agne Piibar  2. B kl klassiõpetaja,
kehaline kasvatus 2. B, 3.-6.kl 
7. t või   kokkuleppel  õpetajaga        
Aivar Pent  tehnoloogiaõpetus 4.-9. kl 

liiklusõpetus 3. kl
9. kl klassijuhataja 

  7. t või kokkuleppel õpetajaga       
Anne Erikson  kunst, käsitöö ja kodundus 5.-9. kl    7.-8. tund       
Anu Ariste  inglise keel 5.-9. kl ,
6. A kl klassijuhataja 
6., 7.t või kokkuleppel         
Egne Korol  eesti keel ja
kirjandus 6.-7. kl
 
7.-8. tund või kokkuleppel         
Elen Anger  2. A kl klassiõpetaja
inglise keel 2. B, loodusõpetus 3. A, inimeseõpetus 3. A 
6. tund või kokkuleppel õpetajaga        6. tund või kokkuleppel õpetajaga 
Elen Torn  4. A klassiõpetaja
eesti keel 5. v 
   6. tund või kokkuleppel õpetajaga     
Helje Kala  3. A kl klassiõpetaja
eesti keel 3. A, matemaatika 3. A 
  6.tund       
Inna Pahv  vene keel 6.-9. kl      7.-8. tund või kokkuleppel     
Kadri Sulp  6. B klassijuhataja, ajalugu ja ühiskonna-õpetus 5.-7., 9. kl  8. tund või kokkuleppel    8. tund või kokkuleppel     
Kai Klein  7. kl loodusõpetus, keemia 8.-9. kl, füüsika 8.-9. kl    8.-9. tund või kokkuleppel       
Katrin Reinsalu-Kütsen  1. kl klassiõpetaja,
matemaatika 5. kl 
      6. tund, 5. klassi matemaatika või kokkuleppel   
Kristjan Küttis  kehaline kasvatus,
7. b kl klassijuhataja 
  8. tund/ kokkuleppel ka muul ajal       
Maarja-Liis Tahk  matemaatika 5.v, 6. B,
7.-9. kl,

7. A kl klassijuhataja 
    7.-8. tund või kokkuleppel     
Merike Raudkivi  muusika 1.-9. kl,
8. B/8. v kl klassijuhataja 
  7. tund/ või kokkuleppel        
Merle Laretei  4. B kl klassiõpetaja,
3. A kunst-ja tööõpetus 
6. tund või kokkuleppel           
Piret Kunts  matemaatika 7.-9. kl,
rütmika 2. kl 
    8. tund või kokkuleppel      
Piret Tillo  inimeseõpetus 5.-8. kl,
inglise keel  3.-5kl.
8. A kl klassijuhataja 
3. a,3. b; 5 kl ingl keel    7. tund    4. a, 4. b ingl k – 7. tund      
Siiri Jantson  8.-9. kl eesti k ja kirjandus    8. tund/ kokkuleppel ka muul ajal       
Siret Saarniit  loodusõpetus 5.-6.kl,
bioloogia 7.-9. kl,
geograafia 7.-9. kl,
keemia 8. v kl
 
    7. tund         7.- 8. tund või kokkuleppel 
Tiina Selke  muusika 1.-3. kl,
folklooriõpetus 4. kl 
  kokkuleppel õpetajaga 
Toivo Värbu   esinemisõpetus 8. kl  kokkuleppel õpetajaga         
Urmi Tõlgo   3. B kl klassiõpetaja,
5., 7. kl informaatika,
6. A, 6. v matemaatika 
  7.-8. tund       
Virve Õunapuu  ajalugu 8. kl,
eesti keel ja kirjandus 5. kl, eesti keel 6. v kl 
5. ja 8. tunni ajal või kokkuleppel         
      ESMASPÄEV  TEISIPÄEV  KOLMAPÄEV  NELJAPÄEV  REEDE