Õpetajad Õppeaine, klassijuhatamine ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
Agne Piibar 1. B kl klassiõpetaja,
 kehaline kasvatus 2.B, 4.-6. kl
 6. tund või kokkuleppel
Aivar Pent tehnoloogiaõpetus 4.-9. kl,
liiklusõpetus 3.B
8. kl klassijuhataja
 7. tund
Anne Erikson kunst, käsitöö ja kodundus 5.-9. kl  7. tund , kokkuleppel 8.t
Anu Ariste inglise keel ,
5. A kl klassijuhataja
 7., 8. tund
Elen Anger 1.A kl klassiõpetaja 5. tund või kokkuleppel
Elen Torn 3. A klassiõpetaja  6. tund või kokkuleppel
Helje Kala 2. A kl klassiõpetaja  5. tund
Inna Pahv vene keel 6.-9. kl 7. ja 8. tund või kokkuleppel
Johanna Muidre 3., 4. eriklass, õpiabi  8. tund või kokkuleppel
Kadri Sulp 5. B klassijuhataja, ajalugu ja ühiskonnaõpetus 5.-6., 9. kl  8. tund või kokkuleppel  6. tund või kokkuleppel
Kai Klein 7. kl loodusõpetus, keemia, füüsika  7. ja 8. tund või kokkuleppel
Kaja Peetson 6. A kl klassijuhataja,
6. kl eesti keel ja kirjandus
 7. ja 8. tund või kokkuleppel
Katrin Reinsalu-Kütsen 4. kl klassiõpetaja,
matemaatika 5. kl
 6. tund või kokkuleppel
Kristina Argel 5. ja 7. eriklassi õpetaja,
õpiabi
 6.-7. tund või kokkuleppel
Kristiina Käit  7.-9. kl eesti k ja kirjandus  7. tund või kokkuleppel
Kristjan Küttis kehaline kasvatus,
9. kl klassijuhataja
 8. tund
Maarja-Liis Tahk matemaatika 6. -7. tund kokkuleppel
Margit Odar 6. B kl klassijuhataja, eriklassid  7. tund või kokkuleppel
Merike Raudkivi muusika 1.-9. kl,
7. B kl klassijuhataja
 8. tund või kokkuleppel
Merle Laretei 3. B kl klassiõpetaja,
2. A kunst-ja tööõpetus
 6. tund või kokkuleppel
Piret Kunts Matemaatika 7.-9. kl  8. tund või kokkuleppel
Piret Tillo inimeseõpetus 5.-8. kl,
inglise keel  2.-4., 5. B,
7. A kl klassijuhataja
 6. tund (3., 4. klass)  6. tund (5. B klass)
Siret Saarniit loodusõpetus 5.-6.kl, bioloogia, geograafia  7. ja 8.tund või kokkuleppel
Tiina Selke  muusika 1.-3. kl,
folklooriõpetus 4. kl
 kokkuleppel
Toivo Värbu  esinemisõpetus 8. kl  8. tund
Urmi Tõlgo  2.B kl klassiõpetaja,
5. kl informaatika
 5. tund  5. tund
Virve Õunapuu ajalugu ja ühiskonnaõpetus 7.-8. kl, eesti keel ja kirjandus 5. kl  7. tund
ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE