Täiendatud 6. sept 2023 

Õpetajad  Õppeaine, klassijuhatamine  ESMASPÄEV  TEISIPÄEV
7.-8. tund 
VASTAMISED
ruum 246 
 

KOLMAPÄEV 

 

NELJAPÄEV  REEDE 
Agne Piibar  3. B kl klassiõpetaja,
kehaline kasvatus 1.B, 3.B, 4.B, 5.B 
  7. tund
või kokkuleppel 
     
Aivar Pent  tehnoloogiaõpetus 4.-9. kl
liiklusõpetus 3. kl
5.A kl klassijuhataja 
  Kokkuleppel     Kokkuleppel   Kokkuleppel  
Anu Ariste  inglise keel 5.-9. kl,
7. A kl klassijuhataja 
    7.-8. tund või kokkuleppel     
Anu Kuusler  3.A kl klassiõpetaja,
loodusõpetus 5., 7. kl 
7. tund         
Anu Linnamägi  kunst 6. kl,
6. kl klassijuhataja 
    7. tund/ kokkuleppel     
Egne Korol  eesti keel ja kirjandus 6.-8. kl      7.–8. tund või kokkuleppel     
Helene Kala  matemaatika 5.-7., 9. kl  7. tund     kokkuleppel    7. tund 
Helje Kala  4. A kl klassiõpetaja,
eesti keel 4. A,
matemaatika 4. A
 
6. tund       6. tund   
Jelena Suhhanova  vene keel 6.-9. kl,
5. B kl klassijuhataja 
      7.t
või kokkuleppel 
 
Kadri Sulp  7. B klassijuhataja, ajalugu ja ühiskonnaõpetus 5.-9. kl  8. tund või kokkuleppel    8. tund või kokkuleppel     
Kai Klein  7.e kl loodusõpetus, keemia 8.-9. kl, füüsika 8.-9. kl        8.t või kokkuleppel   
Katrin Reinsalu-Kütsen  2. kl klassiõpetaja,
matemaatika 4. .A, 4. B kl, kunst 4. A kl,
loodusõpetus 4. A kl
 
      6.t v või kokkuleppel   
Kelly Keevallik  1.B klassiõpetaja,
inglise keel 3. kl 
6.-7. tund või kokkuleppel         
Kristjan Küttis  kehaline kasvatus,
8.B kl klassijuhataja 
    8t.või kokkuleppel     
Liia-Mai Niidu  käsitöö, kodundus 5.-9. kl,
kunst 7.-9. kl
 
    8. tund või kokkuleppel     
Maarja-Liis Tahk  matemaatika 6.-9. kl,
8. A kl klassijuhataja 
    7.-8. tund või kokkuleppel     
Mare Mark  hispaania keel 6. kl    6.-7. tund kokkuleppel    kokkuleppel   
Merike Raudkivi  muusika 1.-9. kl,
9.B kl klassijuhataja 
  kokkuleppel
8.tund 
      
Merle Laretei  1.A kl klassiõpetaja,
5. kl kunst, 4.A kodundus, käsitöö 
6.-7. tund või kokkuleppel          
Piret Kunts  matemaatika 5. kl, 7.-8. kl,
rütmika 1. kl 
8.tund või kokkuleppel          
Piret Tillo  inimeseõpetus 5.-8. kl, ühiskonnaõpetus 6. kl
inglise keel  2., 4.-6. kl.
9. A kl klassijuhataja 
7. tund         5. tund (vajadusel) 
Siiri Jantson  5.-6., 9. kl eesti keel ja kirjandus  7. ja 8. tund         
Siret Saarniit  loodusõp 6. kl,
bioloogia 7.-9. kl,
geograafia 7.-9. kl
 
            7.-8. t või eraldi kokkuleppel 
Tiina Selke  muusika 1.-3. kl,
folklooriõpetus 4. kl 
      kokkuleppel  
Toivo Värbu  esinemisõpetus 8. kl    kokkuleppel        
Urmi Tõlgo   4. B kl klassiõpetaja,
5., 7. kl informaatika 
7. tund         
      ESMASPÄEV  TEISIPÄEV  KOLMAPÄEV  NELJAPÄEV  REEDE