Sotsiaalnõustaja

Saue valla sotsiaalnõunik Mare Jallai
Vastuvõtt Ääsmäel Kasesalu 6-4: iga kuu viimasel  T kell 14-16
Kontakt: 654 1136, 562 10518
mare.jallai@sauevald.ee