Ürituste plaan

2017-18 õa 2. poolaasta
Ürituste plaanis võib sisse tulla muudatusi.

 

  1. veebr
NUPUTA piirkonnavoor 5.-7.kl
  1. veebr
4. klassi loodushariduslik õppekäik “Mikroskoobitund- rakud” (Loodusmuuseum, KIK rahastus)
3. veebr Eksamimaterjalide tellimine
3. veebr Erivajadusega õpilaste eritingimustel eksamineerimisest teavitamine
3. veebr Üleriigilise bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor
5.-9.veebr Turvalise interneti nädal
5.-9.veebr algus “Tagasi kooli” nädal
5.-9. veebr vahemikus Harjumaa MV võrkpallis (7- 9. kl tüdrukud)
7. veebr Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor
8. veebr 100 päeva koolis 1. kl
13.veebr Sõudeergomeetri võistlus “Tiri, aga tõmba”(vastlapäeval)
14. veebr Sõbrapäev, muusikaviktoriin 4.-9.kl ja 1.-3.kl
14. veebr II geograafia teine teemapäev (8.kl võistkond)
15.veebr 3. klasside õpioskuste võistlus Sauel
16. veebr Lasteteater Lepatriinu “Eile, täna, homme” 1.-4.kl
19.-23. veebr Eesti Vabariigi aastapäeva nädal
veebr Eesti C-klassi talvised meistrivõistlused
veebr Ühiskonnaõpetuse olümpiaad Harjumaa voor (veebipõhine)
8. veebr Eelkool alustab tööd
24.02-04.03.

2018

VAHEAEG
veebr Personali koolitus
5.-9.märts Ääsmäe PK mv suusatamises
6. märts Spelling Bee 2018 5.kl
9. märts Matemaatika olümpiaad 4.-6. kl
9.  märts Playbox 1.-3. ja 4.- 6. kl maakondlik. Teema” Eesti 100”
13. märts Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused sisekergejõustikus
14. märts Emakeelepäev
15. märts Harju mk II kl mõistatustepäev ja III kl kõnekäändude päev Kiilis
15. märts Matemaatikavõistlus KÄNGURU
15. märts 6. klasside inglise keele teemapäev-viktoriin “Wales” Aruküla koolis
16. märts 8. klassi üleminekueksami kinnitamine
16. märts 2. trimestri õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste kokkuvõte.
2. trimestri hinded välja 15.00
17. märts Eesti U14, U16 talvised mv
19.-23. märts Kaunite kunstide nädal
22. märts Karjääriõpe: 8. klassile grupitegevus “ Mis on karjäär?” 2 x45 min
22. märts 9. kl digipädevustest 2.-3.t
22. märts Töökoosolek
märts-mai 4.-6. kl osalevad Loodushariduslik projekt “Tere, kevad! 2018”
märts 3.A klassi  õppekäik “Elekter-tekkimine, tekitamine, säästmine” (Kohila Keskonnahariduse Keskus, KIK rahastus)
märts 3.b klassi  õppekäik “Elekter-tekkimine, tekitamine, säästmine” (Kohila Keskonnahariduse Keskus, KIK rahastus)
3. aprill 7. kl loodushariduslik õppekäik (Energiakeskus, KIK rahastus)
märts-aprill Rahulolu-uuringute läbiviimine huvigruppide hulgas
5. aprill Karjääriõpe: individuaalsed nõustamised 8. klassile.
6.aprill Saue valla laululaps
7. aprill TV 10 OS III etapp
10. aprill Tervisepäev
18. aprill Miniõpilaskonverents „Eesti 100- maakonnad“ 1.-3. klass ja lasteaed
18. aprill Inglise keele teemapäev 7. klassidele GPS (geoseiklus) “Estonia 100” Kurtna koolis
19. aprill Õpilaskonverents „Eesti 100- maakonnad“ 4.-9. klass
20.-21.04. Läti Inčukalna sõpruskoolist õpilased 9.kl õpilastel külas
21.04-01.05 VAHEAEG
aprill Personali koolitus
aprill Harjumaa koolide murdmaateatejooks 2.-9. kl
19. aprill III geograafia teemapäev (8. kl võistkond)
17.-20. aprill OK korvpall. 5. kl poisid
apr- mai 2. klasside loodushariduslik õppekäik “Loomaaed – erinevad elukeskkonnad” (Tln Loomaaed, KIK rahastus )
aprill-mai 8. klassi loodushariduslik õppekäik “Loodusvööndid” (Botaanikaaed, KIK rahastus)
10. mai 9. kl matemaatika proovieksam
5.juuni 3.-4. klasside  inglisekeelsete laulude karaoke Loo koolis
10. mai Heategevuslik teatejooks
14. mai Kevadkontsert
14. mai Noorte heitjate seeriavõistlus I etapp
16. mai 6. klassi tasemetöö eesti keeles
16. mai 9. kl eesti keele ja kirjanduse proovieksam
16. mai EKSL II liiga kergejõustikus
18. mai Jalgratturi liikluseksam
21. mai Loovtööde kaitsmine 8. ja 9. klass
21. mai Põhikooli lõpueksamikomisjonide moodustamine
13.apr 9. kl valikaine proovieksam
22. mai 6. klassi tasemetöö matemaatikas
23. mai Harjumaa TV 10 III etapp
23. mai
23. mai
Üleilmne orienteerumispäev
Tantsijate kontsert
24. mai 3. klassi tasemetöö eesti keeles
25. mai
25. mai
TV 10 OS IV etapp
Moeshow
26. mai? Võimlemispidu
28. mai, E 9. kl lõpukell
28.-29. mai Uno Palu auhinnavõistlused mitmevõistluses
29. mai 3. klassi tasemetöö matemaatikas
30. mai Harjumaa Põhikoolide karikas 2018
30. mai 8. klassi üleminekueksam
mai Laagri Robocity 2018?
mai “Maakondlik 2. klasside loodusmäng “ Tunne loodust, leia rada”
mai 6.-8. kl vene k mk olümpiaad
mai Eelkoolirühma lastevanemate infopäev
mai Elamusmängude päev
mai Tuleohutusalane kompleksõppus
mai 3. klassi loodushariduslik õppekäik (Pääsküla raba, Nõmme Loodusmaja). Ei ole KIK rahastust.
mai-juuni Arenguvestlused- tagasiside andmine, järgmise õppeaasta kavandamine
1. juuni Põhikooli  eesti keele eksam
1.-2. juuni Harjumaa laulu-ja tantsupidu
2. juuni Harjumaa mv kergejõustikus
4. juuni Kooli spordipäev
4. juuni Pikapäevarühma piknik
6. juuni Harjumaa TV 10 finaal
7. juuni kell 14.00 HINDED VÄLJA (3. trimestri ja aastahinded)
juuni Koolisisene keeltepäev
juuni Õppekäikude päev
8. juuni Põhikooli  matemaatika eksam
8. juuni Õppenõukogu koosolek:

õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

11. juuni Projekt “Kooli lõpu trall”
12. juuni VIIMANE KOOLIPÄEV 1.-8.kl. Õppeaasta  lõpuaktus
13.juuni Põhikooli  valikaine eksam
15. juuni Õppenõukogu koosolek: põhikooli lõpetamise otsustamine; õpilase tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel; põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine; õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused
14.-16. juuni Youth Athletics Games
17.juuni kell 13.00 Põhikooli lõpuaktus