2020-21 õa ürituste plaan 

*Ürituste plaanis võib sisse tulla muudatusi ja sõltub ka hetke võimalustest (täindatud …)
Arvestades hetkeolukorda riigis, koolis üritusi ei toimu.