2023-24 õa ürituste plaan 

*Ürituste plaanis võib sisse tulla muudatusi ja sõltub ka hetke võimalustest (täiendatud 10.03.2024).
Lähtume sügisel kinnitatud Üldtööplaanist

20.-21. mai Mälumängu 3. voor: 20. mai (1.-4. kl), 21. mai (5.-9. kl)
mai Harjumaa põhikoolide mitmevõistluse kv
mai Võimlemiskavade võistlus 4.-6. kl tüdrukutele
7. mai Kevadkontsert 18.00
7. mai 2.-4. kl tüdrukute joonistamispäev
8. mai 9. kl matemaatika proovieksam (pärast proovieksamit toimuvad tunniplaanijärgsed tunnid)
8. mai 3.a ja 3.b katseline tasemetöö sotsiaalvaldkonnas
9. mai kell 12.00 Kevade tervitus Ääsmäel (kutsetega külalised täiskasvanutele)
10. mai Kevadkontsert Maidlas
10. mai 6. kl katseline tasemetöö sotsiaalvaldkonnas
14. mai Loovtööde kaitsmine
14. mai Harjumaa kv mv murdmaateatejooksus
16. mai 4.b kl matkapäev
18. mai Laagri Robocity 2024
17.-19. mai Bioloogiaolümpiaadi lõppvoor
22. mai Harju TV 10 OS III etapp
23. mai Saue valla koolidevaheline mälumäng
24.mai kell 17.00 VIIMAST KORDA- spordihoone lõpupidu
24.-26. mai Kalevi Võimlemispidu Kalevi Staadionil
25. mai TV 10 OS IV etapp
28. mai 9. kl lõpukell
30. mai Uno Palu auhinnavõistlused
31. mai Põhikooli eesti keele eksam
31. mai 3.a ja 3. b RMK õppeprogramm “Elu Läänemere ääres”
2. juuni Harjumaa mv kergejõustikus
3. juuni 8. kl üleminekueksam
3. juuni Pikapäevarühma piknik
4. juuni Loovtööde järelkaitsmine (8.30-10.30)
4. juuni Jalgratta teooria- ja sõidueksam (2.-4. t)
5. juuni II kooliastme õppekäikude päev
6. juuni I kooliastme õppekäikude päev
6. juuni Põhikooli matemaatikaeksam
7. juuni III kooliastme õppekäikude päev
7. juuni kell 15.00 HINDED VÄLJA 3. trimestri ja aastahinded
9. juuni Eesti noorte karikavõistluses kergejõustikus
9. juuni Harjumaa laulu- ja tantsupidu Keilas
10. juuni Ääsmäe kooli esmaabi koolituspäev 1.-8. kl õpilastele
10. juuni Õppenõukogu koosolek: õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
11. juuni Spordipäev. Ääsmäe Mängud
11. juuni Jalgratta järeleksam
12. juuni Põhikooli valikaine eksam
12. juuni kl 14.00 1.-4. kl õppeaasta lõpuaktus
12. juuni kl 15.15 5.-8. kl õppeaasta lõpuaktus
13. juuni Põhikooli valikaine eksami suuline osa
13. juuni TV 10 OS finaaletapp
13. juuni Algavad täiendavad õppetööd
14. juuni Põhikooli järeleksam (vajadusel)
14. juuni Õppenõukogu: põhikooli lõpetamise otsustamine; õpilase tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel; põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine; õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.
15. juuni kl 14.00 9. kl lõpuaktus
17. juuni Ainesektsioonide tööpäev – õppeaasta kokkuvõte
18.-21. juuni Õppeaasta kokkuvõte (ainesektsioonide kokkuvõtted + ettepanekud uueks õppeaastaks)