2022-23 õa ürituste plaan 

*Ürituste plaanis võib sisse tulla muudatusi ja sõltub ka hetke võimalustest (täiendatud 09.09.2022).
Lähtume sügisel kinnitatud Üldtööplaanist

 

  Jaanuar – koostöö
11. jaanuar  Füüsika ülesannete lahendamise võistlus KAJAKAS 
13. jaan  Põhikooli valikeksami valimise info 9. klassi õpilastele 
16.-18. jaan  Koolisisene bioloogia olümpiaad (6.-9.kl) 
17. jaan  Harjumaa noorte mv kergejõustikus U14-U18 
18. jaan  Ühiskonnaõpetuse olümpiaad Harjumaa voor (veebipõhine) 6, 9.kl 
21.-22. jaan   Eesti U14 ja U16 talvised meistrivõistlused  kergejõustikus 
30. jaan –
3. veebr
 
“Tagasi kooli” nädal 

e-külalistunnid/külalistunnid 

25. jaan  1. poolaasta lõpp.
1. ja 2. klassile pannakse välja hinnangud,
2. ja 3. k.a poolaasta hinded
 
26. jaan  Üleriigilise keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 
27. jaan  Põhikooli lõpetaja teatab kooli juhtkonnale õppeaine,
milles ta soovib sellel õppeaastal sooritada valikeksami
 
27. jaan  Harjumaa 3.kl inglise keele teemapäev Kurtna koolis 
28. jaan   TV 10 OS II etapp 
31. jaan  Emakeele olümpiaadi piirkonnavoor   (7.-9. kl)
30. jaanuar  Eesti kirjanduse päev 
jaan  Koolitants 
jaan  Harjumaa TV 10 OS II etapp 
jaan  Harjumaa 2023. aasta mv noortele sisekergejõustikus 
jaan  Harjumaa etlejate konkurss 4.-9.kl 
jaan  Nuputa eelvoor 5.-7.kl 
  Veebruar – isamaalisus 
1.veebr  Harjumaa 9.kl inglise keele võistlus “Language Limits” (veebipõhine) 
1.veebr  Matemaatikaolümpiaadi piirkonna-voor 7.-9.kl 
7. veebr   Turvalise Interneti päev 
10. veebr  Üleriigilise füüsikaolümpiaadi Harjumaa voor 
10. veebr 
  1. klass 100 päeva koolis 
14. veebr  Sõbrapäev,  muusikaviktoriin 1.-3.kl ja  4.-9.kl 
14. veebr  Üleriigilise geograafiaolümpiaadi  piirkonnavoor (7.-9.kl)
15.veebr  Harjumaa 5.kl Spelling Bee Muraste koolis 
17. veebr  Üleriigilise bioloogiaolümpiaadi  piirkonnavoor 
17. veebr  Ääsmäe kooli meistrivõistlused suusatamises 
18. veebr  Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor 7.-9.kl 
21. veebr  Vastlapäev/spordipäev 
20.-23. veebr  EV sünnipäevanädal. Projektipäev  
21. veebr  Üleriigilise  matemaatikaolümpiaadi 4.-6.kl  Harjumaa voor 
22. veebr  Mälumängu II voor 
23.veebr  1.-2. klassi vastuvõtt 
23. veebr  Eesti Vabariigi aastapäeva aktus 

23.02 aktus, direktori vastuvõtt, Tähekesed 

veebr  Maakondlik 3. klasside õpioskuste  Olümpiaad 
   VAHEAEG 27.02-05.03.2023 
  Märts – loovus 
3. märts  Harjumaa 6.kl inglise keele teemapäev Radio Drama (veebipõhine)
8. märts  Naistepäev 
10. märts  2. trimestri lõpp 

III trimester (13.03-14.06.23) 

13.-17. märts  Keeltenädal 

Emakeelepäev (väitlus)  

16. märts  Matemaatikavõistlus KÄNGURU 
27.-31. märts  Kaunite kunstide nädal  
31. märts Moeshow
25. märts  Küüditamisohvrite mälestuspäev, paastumaarja päev 
märts  Maakonna tehnoloogiaõpetuse olümpiaad 9. kl 
märts  Harjumaa koolidevahelised  

meistrivõistlused sisekergejõustikus 

25. märts  TV 10 OS III etapp 
10. märts  8. klassi üleminekueksami kinnitamine  
märts-mai  5.-6. kl osalevad loodushariduslikus  projektis “Tere, kevad! 2023” 
30. märts  Harjumaa 8.kl inglise keele teemapäev Jeopardy Keila koolis 
  Aprill – vastutus 
 12. aprill  Miniõpilaskonverents  
13. aprill  Õpilaskonverents 
17.-21. aprill  Reaalainete nädal  
19.aprill  Harjumaa 4.kl inglise keele kuulamisvõistlus “Listen Up!” (veebipõhine) 
29. aprill  Rahvusvaheline tantsupäev 1.- 9. kl 
  VAHEAEG 24.04-30.04  
24. aprill  õpetajate koolitus Tartus 
aprill  Saue valla laululaps 
aprill  2.-4. kl tüdrukutele joonistamispäev 
aprill  OK korvpall –5. klassi poisid ja 6-7. klassi tüdrukud 
9. mai  Harjumaa koolide murdmaateatejooks  3.-9. kl 
  Mai – tervislikud eluviisid 
16. mai  Loovtöö kaitsmine 
16. mai  EKSL II liiga kergejõustikus Rakveres 6.-9.kl 
26. mai, reede 9. kl lõpukell 
25.-26. mai  Uno Palu auhinnavõistlused mitmevõistluses 
30. mai  8. klassi üleminekueksam  
28. mai  TV 10 OS IV etapp 
29. mai  Kevadkontsert-trall 1.-9. kl 
31. mai  Jalgratturi liikluseksam (teooria + sõit) 
mai  Sügisel koolitulevate laste vanemate koosolek 
  Mälumängu 3. voor 
mai  Kontsert Maidlas  (pillimängijaid, lauljad) 
mai  9. kl eesti keele proovieksam 2.-4. t  
mai  9. kl matemaatika proovieksam 
mai  Harjumaa TV 10 III etapp 3.-7.kl 
mai  Laagri Robocity 2023 
mai  9. kl valikaine proovieksam 
mai  Harjumaa põhikoolide mitmevõistluse kv 
mai  Võimlemiskavade võistlus 4.-6. kl tüdrukutele 
Mai  Harjumaa 7.kl inglise keele teemapäev GPS adventure Kurtna koolis 
  Juuni 
1. juuni  Pikapäevarühma piknik 
2. juuni  põhikooli eesti keele eksam 
2.-9. juuni  Õppekäigud/projektipäevad 
7. juuni  Põhikooli  matemaatika eksam 
9. juuni  

kell 15.15 

HINDED VÄLJA 

3. trimestri ja aastahinded 

9. juuni  Ääsmäe kooli kevadine spordipäevÄäsmäe mängud 
12. juuni 

 

Õppenõukogu koosolek: 

õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine. 

12.-13. juuni  Põhikooli  valikaine eksam 
13.-14. juuni  TV 10 OS finaaletapp 
14. juuni  1.-8. klassi lõpuaktus 
  VAHEAEG 15.06-31.08 (v.a lõpuklass) 
15. juuni 

 

Õppenõukogu koosolek:
põhikooli lõpetamise otsustamine;
õpilase tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel;
põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.
 
17. juuni  9. kl lõpuaktus 14.00?
26. juuni-
2. juuli
 
Noorte laulu-ja tantsupidu „Sillad“