2021-22 õa ürituste plaan 

*Ürituste plaanis võib sisse tulla muudatusi ja sõltub ka hetke võimalustest (täindatud jaan 2022)

Aeg  Tegevus 
Jaanuar-   koostöö 
jaan  Koolitants 
jaan  Harjumaa TV 10 OS II etapp 
12.jaan  Füüsikaüölesannete lahendamise võistlus “Kajakas” 
17.-21.jaan  KiVa nädal 
21.jaan  Põhikooli valikeksami valimise info 9. klassi õpilastele 
17.01  Tõnisepäev (17.jaan) 
?12. veebr  Üleriigilise füüsikaolümpiaadi Harjumaa voor 
24.-28. jaan 

 

“Tagasi kooli” nädal 

e-külalistunnid 

25. jaan  1. poolaasta lõpp. 
1. ja 2. klassile pannakse välja hinnangud 
jaan  Harjumaa 2021. aasta mv noortele sisekerge-jõustikus 
jaan  Harjumaa etlejate konkurss 4.-9.kl 
jaan  Nuputa eelvoor 5.-7.kl 
29. jaan  Üleriigilise keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 
29. jaan  TV 10 OS II etapp 
31. jaan  Põhikooli lõpetaja teatab kooli juht-konnale õppeaine, milles ta soovib sellel õppeaastal sooritada valikeksami 
jaan  Eesti U14 ja U16 talvised meistrivõistlused   kergejõustikus 
Veebruar-    isamaalisus 
1.veebruar  Emakeele olümpiaadi piirkonnavoor  (7.-9. kl) 
2.veebruar  Matemaatikaolümpiaadi piirkonna-voor (7.-9. kl) 
8. veebr   Turvalise Interneti päev 
10. veebr 
  1. klassid 100 päeva koolis 
14. veebr  Sõbrapäev, muusikaviktoriin 1.-3.kl ja  4.-9.kl 
15. veebr  Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor (7.-9. kl) 
veebr  Maakondlik 3. klasside õpioskuste  olümpiaad 
veebr  Ühiskonnaõpetuse olümpiaad Harjumaa voor  (veebipõhine, 6, 9.kl) 
19. veebr  Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor (7.-9. kl) 
?  Ääsmäe PK mv suusatamises 
21.-23. veebr  Eesti Vabariigi aastapäeva nädal 

23.02 aktus, direktori vastuvõtt, Tähekesed 

21.-23. veebr  Projektipäev „Eestimaa on minu kodu!“ 
22. veebr  Mälumängu II voor. 
Teemaks on Eestimaa – isamaalisus (ajalugu, poliitika, rahvakalender, loodus, kultuur)  
veebr  Harjumaa mv võrkpallis kuni 6. kl poisid ja tüdrukud (võistlused peetakse eraldi) 
25. veebr  E-õppepäev 
28. veebr  Üleriigiline Maailma laste  haikukonkurss “Linnad” (kuni 15.a) 
VAHEAEG 28.02-06.03.2021 
Märts-    loovus 
2. märts  8. klassi üleminekueksami kinnitamine  
8.märts  Rahvusvaheline naistepäev 
 ? Üleriigilise  4.-6.kl matemaatikaolümpiaadi  Harjumaa voor 
7.-14. märts  Keeltenädal 

Emakeelepäev (väitlus)  

15. märts  2.trimestri lõpp 
III trimester (16.03-13.06.22) 
märts   II geograafia teine teemapäev 
(8.kl võistkond) 
märts  Maakonna tehnoloogiaõpetuse olümpiaad (9. kl) 
15.-19. märt  Naiste tantsupeo ülevaatused 
17. märts  Matemaatikavõistlus KÄNGURU 
21. märts  Pendipäeva stiilipäev (must-valge) 
21.-25. märts  Kaunite kunstide nädal 

25.03 Küüditamisohvrite mälestuspäev (ajalooline taust, Siberi lugu), paastumaarja päev 

24. märts  Harjumaa omaloomingukonkurss 5.-6.kl, 7.-8.kl, 9.-10.kl 
25. märts  Üleriigilise bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 
25. ja 26. märts  Saue valla laululapse eelvoorud 
märts  Harjumaa koolidevahelised 
meistrivõistlused sisekergejõustikus 
märts  TV 10 OS III etapp 
märts-mai  4.-6. kl osalevad Loodushariduslikus  projektis “Tere, kevad! 2022” 
Aprill-    vastutus 
1. aprill  Naljapäev/karjalaskepäev 
aprill  2.-4. kl tüdrukutele  joonistamispäev 
 13. aprill  Miniõpilaskonverents  “Rahvakalendri tähtpäevad” 
14. aprill  Õpilaskonverents “Rahvakalendri tähtpäevad” 
aprill  III geograafia teemapäev (8. kl võistkond) 
aprill  OK korvpall –5. klassi poisid ja 6-7. klassi tüdrukud 
25.04-01.05 VAHEAEG 
29. aprill  Rahvusvaheline tantsupäev 1.- 9. kl 
Mai-    Tervislikud  eluviisid 
2.-6. mai  Mälumängu 3. voor “Eesti rahvakalendri tähtpäevad” 
mai  Tervisenädal 
mai  Incukalna kooli külaskäik  
mai  2022.a koolitulevate laste vanemate koosolek 
aprill-mai  Harjumaa koolide murdmaateatejooks (3.-9. Kl) 
9.-13.05  Reaal- ja loodusainetenädal 
17. mai  Loovtöö kaitsmine 
Mai või 
detsember 
Kontsert Maidlas  (pillimängijaid, lauljad) 
mai  Heategevusjooks Keilas (5., 7., 9. kl) 
mai  9. kl eesti keele proovieksam 2.-4.t  
mai  9. kl matemaatika proovieksam 
mai  Harjumaa TV 10 III etapp (3.-7. kl) 
mai  Laagri Robocity 2022 
mai  TV 10 OS IV etapp 
mai  9. kl valikaine proovieksam 
mai  EKSL II liiga kergejõustikus Rakveres 6.-9.kl 
mai  Harjumaa põhikoolide mitmevõistluse kv 
mai  Ääsmäe kooli kevadine spordipäev 
24. mai  9. kl lõpukell 
26. mai  8. klassi üleminekueksam  
27.mai, 3.juuni  Jalgrattaeksam (3. klass) 
30. mai  Põhikooli  eesti keele eksam 
31. mai  Kevadkontsert – trall 1.-9. kl 
mai  Harjumaa Põlvkondade Pidu “Sadamaväraval” Maardus  (1.-3. klassi lapsed) 
Juuni   
3.-5. juuni   Võimlemispidu (tüdrukud) 
juuni  Saue valla mv kergejõustikus Kernus 
juuni  Harjumaa mv kergejõustikus Kosel (6.-9. kl) 
10.-12. juun  III Naiste Tantsupidu Jõgeval (2.-5. kl) 
7.-11. juuni  Õppekäigud/projektipäevad 
  1. juuni 
Pikapäevarühma piknik 
8. juuni kell 15.15  HINDED VÄLJA  (3. trimestri ja aastahinded)
9. juuni  Õppenõukogu koosolek:  õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine. 
juuni  Harjumaa TV 10 OS mitmevõistlus 
13. juuni  1.-8. klassi lõpuaktus 
6. juuni  Põhikooli  matemaatika eksam 
juuni  Õppeaasta kokkuvõte 
14.-15. juuni  Põhikooli  valikaine eksam 
juuni  Youth Athletics Games Soomes (ca 10 õpilast) 
20. juuni  Õppenõukogu koosolek: põhikooli lõpetamise otsustamine; õpilase tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel; põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine; õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused. 
21. juuni  9. kl lõpuaktus 
Juuli  Eesti mv kergejõustikus U14, U16 
13.-20. august  8.-9. kl Inglismaa Brightoni keeleõppereis  
31. aug  Õppenõukogu koosolek: õpilase   järgmisse klassi üleviimise-,   klassikursust kordama jätmise otsustamine; 2021/22 õa õppe- ja kasvatustegevuse        tulemuste läbiarutamine, täiustamiseks ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale; 2022/23 õa kooli üldtööplaani läbi arutamine ja heakskiitmine; õppenõukogu   esindaja valimine lastevanemate  hoolekogusse.