2020-21 õa ürituste plaan 

*Ürituste plaanis võib sisse tulla muudatusi ja sõltub ka hetke võimalustest (täindatud mai 2021)

 

Mai- juuni üldtööplaan
mai Mälumängu 3. voor
 11.mai 9. kl eesti keele proovieksam 1.-3.t
14.mai 9. kl matemaatika proovieksam 4.-6.t
19.mai 9. kl valikaine proovieksam
21. mai Loovtöö kaitsmine
24. mai 9. kl lõpukell
25.mai 2021.a koolitulevate laste vanemate koosolek
28. mai Põhikooli  eesti keele eksam.
28.mai Õpetajate ajalootund Sutlepa mõisas
1.      1. juuni Jalgratturi liikluseksam (teooria + sõit)
1. juuni Pikapäevarühma piknik
3. juuni Põhikooli  matemaatika eksam
8. juuni kell 15.15 HINDED VÄLJA

3. trimestri ja aastahinded

9.-10. juuni Õppekäigud/projektipäevad
9. juuni Õppenõukogu koosolek: õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
9.-10. juuni Põhikooli  valikaine eksam
11. juuni

15. juuni

1.-8. klassi lõpuaktus kell 11.00

9. kl lõpuaktus kell 15.00

14. juuni

 

Õppenõukogu koosolek: põhikooli lõpetamise otsustamine; õpilase tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel; põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine; õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused
17. juuni Õppeaasta kokkuvõte
18. juuni Õppeaasta kokkuvõte
juuni Eesti mv kergejõustikus U14, U16
aug Õppenõukogu koosolek: õpilase järgmisse klassi üleviimise-, klassikursust kordama jätmise otsustamine; 2020/21 õa õppe- ja kasvatustegevuse        tulemuste läbiarutamine, täiustamiseks ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale; 2021/22 õa kooli üldtööplaani läbi arutamine ja heakskiitmine; õppenõukogu esindaja valimine lastevanemate hoolekogusse
aug TV 10 OS IV etapp