Mis on Comeniuse programm?
Jan Amos Komenský (ladinapäraselt Comenius) oli Tšehhi õpetlane ja filosoof, kes sai Euroopas tuntuks oma uudsete pedagoogiliste vaadete poolest, mille mõju kestab tänase päevani.
Üldhariduse valdkonna allprogrammina on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi alates 1995.aastast.
2007 – 2013 toimib Comenius iseseisva programmina elukestva õppe programmis, mida finantseerib Euroopa Liit ja milles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki; Island, Liechtenstein, Norra ja kandidaatriigina Türgi.
Comeniuse programm toetab ja üldhariduse büroo meneteleb järgmisi tegevusi:

  • koolide koostööprojektid;
  • piirkondlik koostööd mis tahes üldhariduse eest vastutavate organiatsioonide vahel (Comenius Regio-alates 2009);
  • osalemine projektide ettevalmistavatel lähetustel;
  • osalemine õpetajatele ja haridustöötajatele mõeldud koolituskursustel;
  • õpetajate ja tulevaste õpetajate praktika; õpilaste õpiränne (alates 2009).

Ääsmäe kooli Comeniuse projekti koordinaatoriks on Anu Ariste.
Tema eestvedamisel on toimunud palju toredaid reise ja väliskülaliste vastuvõtmisi:
2008   Comeniuse projekt S.P.E.E.C.H.
2008 okt Iirimaal (Ääsmäe õpetajad)
2009 veebr Taanis (Ääsmäe õpetajad)
2009 dets Comeniuse projekt „S.P.E.E.C.H.” Ääsmäe Põhikoolis
2010 veebr Walesis (Ääsmäe õpetajad)
2010 apr Comeniuse koostööprojekti partnerite külaskäik Ääsmäe kooli
2011 Comeniuse projekt C.L.O.S.E Ääsmäe PKs
2012 mai  Comeniuse projekti koostööpartnerid külastasid Ääsmäe kooli