Avaldus/taotlus kooli registreerimiseks  
Avaldus koolist lahkumiseks   Word   PDF
Avaldus ringides osalemiseks   Word   PDF  elektrooniline registreerimine
Avaldus pikapäevarühma   Word   PDF  elektrooniline registreerimine
Avaldus õpilaspileti saamiseks   Word   PDF
Avaldus hommikusöögiks   Word   PDF
Avaldus pikapäevarühma söögiks   Word   PDF
Õpilase ringkäiguleht koolist lahkumiseks   PDF
Lapsevanema luba- andmekaitse   PDF
Avaldus suusavarustuse rentimiseks      Word   PDF
Avaldus EELKOOLI registreerimiseks  Word  PDF
Avaldus rendikapi taotlemiseks  Word  PDF

* Ms Word- võimalus arvutis täita

** PDF- printversioon
*** Elektrooniline avaldus avaneb täitmiseks internetis
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]