Avaldused, tõendid, vormid

Avaldus kooli registreerimiseks  Word*   PDF ** Elektrooniline avaldus***
Avaldus koolist lahkumiseks   Word   PDF
Avaldus ringides osalemiseks   Word   PDF
Avaldus pikapäevarühma   Word   PDF
Avaldus õpilaspileti saamiseks   Word   PDF
Avaldus hommikusöögiks   Word   PDF
Õpilase ringkäiguleht koolist lahkumiseks   PDF
Lapsevanema luba- andmekaitse   Word   PDF
Avaldus suusavarustuse rentimiseks      Word   PDF
Avaldus EELKOOLI registreerimiseks  Word  PDF
Avaldus rendikapi taotlemiseks  Word  PDF

* Ms Word- võimalus arvutis täita
** PDF- printversioon
*** Elektrooniline avaldus avaneb täitmiseks internetis