Avaldus/taotlus kooli registreerimiseks  ja  koolist lahkumiseks. Alates 11.03.19 on võimalik Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO esitada avaldusi kooli  astumiseks või koolist lahkumiseks. Link ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/

Avaldus ringides osalemiseks    elektrooniline registreerimine ARNOs
Avaldus pikapäevarühma     elektrooniline registreerimine ARNOs
Õpilase ringkäiguleht koolist lahkumiseks   PDF
Lapsevanema luba- andmekaitse   Word PDF
Avaldus suusavarustuse rentimiseks    Word   PDF
Avaldus rendikapi (lokkeri) taotlemiseks on. Täpsem info 

Õpilaspileti saamine
Kool tellib õpilaspileti 1. klassi õpilastele ja teistele uutele õpilastele. Õpilaspileti tellimiseks on loodud SPOKU keskkond.  Kes soovib vanal õpilaspiletil pilti vahetada või on kaotanud selle, siis tellib ja maksab ise uue õpilaspileti SPOKU kaudu.

* Ms Word- võimalus arvutis täita
** PDF- printversioon
*** Elektrooniline avaldus avaneb täitmiseks ARNOs