Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium
telefon: 735 0222
e-post: hm@hm.ee