Projekt „Kaitse end ja aita teist“ ehk KEAT
Ääsmäe Põhikooli 6. klass osales  2013/2014 õppeaastal  projektis „Kaitse end ja aita teist“. Selle eesmärk on järjepidevalt õpetada noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi, kuidas ohtusid ette näha ning kuidas hakkama saada erinevates hädaolukordades.
Tegemist on 6. klasside õpilastele mõeldud üle-eestilise projektiga, mis on suunatud vigastuste ennetamisele põhikooli noorte hulgas. Projekti raames toimuvale võistluslaagrile eelneb koolitustsükkel, mille eesmärgiks on anda võimalikult suurele arvule õpilastest eluks vajalikke teadmisi, kuidas hakkama saada erinevates hädaolukordades. Projekti käigus viiakse koolides läbi väljaõpe järgmistel teemadel: esmaabi, hädaolukordades tegutsemine, liikluskasvatus, vetelpääste. Projekt lõppeb igal õppeaastal võistlusmänguga, kus projektis osalenud koolid panevad välja kaheksaliikmelise esindusvõistkonna ning läbitakse teoreetilistest ja praktilistest harjutustest koosnevad võistlused.