Aadress:

Ääsmäe Põhikool
Kasesalu 16
Ääsmäe 76402
Saue vald
Harjumaa
(ühistransporti kasutades saab meile bussipeatustest: Ääsmäe kool või Harutee)

e-post
:  kool@aasmaekool.ee

Kontaktid:

direktor Jaanus Kallion: 53 491 082
jaanus.kallion@aasmaekool.ee

õppealajuhataja Katri Buht: 53 625 697
katri.buht@aasmaekool.ee

juhiabi Helje Kala: 53 450 497
helje.kala@aasmaekool.ee

Koolitoidu pakkuja Baltic Restaurants Estonia (BRE) söökla: 58 545 995

Ääsmäe piirkonna haldustööline Boriss Teder: 51 940 310

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Saue Vallavalitsuse dokumendi- ja teabehaldur Mare Rabi mare.rabi@saue.ee  ja isikuandmete kaitse eest vastutav isik on õppealajuhataja Katrin Buht.

Arveldusarve

Saue Vallavalitsuse arveldusarved:
Swedbank          EE532200001120155821
SEB pank           EE781010220028782015
Saaja nimi: Ääsmäe Põhikool

Reg kood: 75012452
Maksja: Ääsmäe Põhikool
Tehingupartneri kood: 152101

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus

Ääsmäe koolil on üldine infolist, mille kaudu saadame iganädalase kooli info ja vajadusel ülekooliliselt olulist infot. Sama info on kajastatud ka kooli kodulehel ja e-koolis.  Liitumiseks saatke sooviavaldus aadressil siret.saarniit@aasmaekool.ee

Õpilaspileti tellimine ja uuendamine

  • Kool tellib õpilaspileti 1. klassi õpilastele ja teistele uutele õpilastele. Õpilaspileti tellimiseks on loodud SPOKU keskkond.  Kes soovib vanal õpilaspiletil pilti vahetada või on kaotanud selle, siis tellib ja maksab ise uue õpilaspileti SPOKU kaudu.

 

Kooli asukoht kaardil


Vaata suuremat kaarti