Aadress:

Ääsmäe Põhikool
Kasesalu 16
Ääsmäe 76402
Saue vald
Harjumaa
(ühistransporti kasutades saab meile bussipeatustest: Ääsmäe kool või Harutee)

Kontaktid:

direktor Jaanus Kallion: 53 491 082
jaanus.kallion@aasmaekool.ee

õppealajuhataja Katri Buht: 53 625 697
katri.buht@aasmaekool.ee

juhiabi Helje Kala: 53 450 497
helje.kala@aasmaekool.ee

Koolitoidu pakkuja Baltic Restaurants Estonia (BRE) söökla: 58 545 995

Ääsmäe piirkonna haldustööline Boriss Teder: 51 940 310

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Saue Vallavalitsuse dokumendi- ja teabehaldur Mare Rabi mare.rabi@saue.ee  ja isikuandmete kaitse eest vastutav isik on õppealajuhataja Katrin Buht.

Arveldusarve

Saue Vallavalitsuse arveldusarved:
Swedbank          EE532200001120155821
SEB pank           EE781010220028782015
Saaja nimi: Ääsmäe Põhikool

Reg kood: 75012452
Maksja: Ääsmäe Põhikool
Tehingupartneri kood: 152101

e-post:  kool@aasmaekool.ee

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus

Ääsmäe koolil on üldine infolist, mille kaudu saadame iganädalase kooli info ja vajadusel ülekooliliselt olulist infot. Sama info on kajastatud ka kooli kodulehel ja e-koolis.  Liitumiseks saatke sooviavaldus aadressil siret.saarniit@aasmaekool.ee

Kooli asukoht kaardil


Vaata suuremat kaarti