2021/2022 õa õpib Ääsmäe Põhikoolis koolis 246õpilast.

2020/2021 õa õppis koolis 228õpilast.
2019/2020 õa õppis
koolis 228õpilast.
2018/2019 õa õppis koolis 197 õpilast.
2017/2018 õa õppis koolis 195 õpilast.
2016/2017 õa õppis koolis 175 õpilast.

2015/2016 õa õppis koolis 161 õpilast.
2014/2015 õa õppis koolis 141 õpilast.
2013/2014 õa õppis koolis 130 õpilast.
2012/2013 õa õppis koolis 128 õpilast.