Ääsmäe Põhikoolis ilmub koolileht Ääsmäe Hääl.
Ajalehe väljaandmist suunab ja toimetab õpetaja Elen Anger ja huvijuht Anu Linnamägi

Ajalehti saate lugeda siit