Ääsmäe Põhikoolis ilmub koolileht Ääsmäe Hääl.
Ajalehe väljaandmist suunab ja toimetab õpetaja

Ajalehti saate lugeda siit