Ääsmäe Põhikoolis ilmub koolileht Ääsmäe Hääl.
Ajalehe väljaandmist suunab ja toimetab õpetaja Mirjam Sillakivi.

Ajalehti saate lugeda siit