Ääsmäe Põhikoolis ilmub koolileht Ääsmäe Hääl.
Ajalehe väljaandmist suunab ja toimetab pikapäevaõpetaja Helen Tammik ja huvijuht Anu Linnamägi

Ajalehti saate lugeda siit