Koolimaja avatakse kell 07.45.
Õppetunnid algavad kell 8.30.
Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.
Ringide töö toimub üldjuhul pärast õppetunde.
Õppetöö koolis lõppeb hiljemalt kell 16.30 ja
õpilasüritused hiljemalt kell 22.30.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20º C ja madalam 1. – 6. klassis
2) miinus 25º C ja madalam 7. – 9. klassis

Suusatunni meelespea 2021

VÄÄRTUSED on üks kasvatusprotsessi osa

Koolis kui organisatsioonis toimivad väärtused annavad koolile oma näo. Seepärast on vaja koolis tegelda nii kooli eesmärkide seisukohast oluliste väärtuste sõnastamisega kui nende väärtuste kujundamisega normideks.
Oleme sel õppeaastal fookusesse võtnud meie kooli väärtused ning püüame neid üheskoos lahti sõnastada, neist üheselt aru saada.
Jagasime kooli põhiväärtused 9 õppekuu peale ära.

Septembrikuu väärtuseks on hoolivus. Sel kuul vaatame iseendale otsa.  Näiteks… Kas ma hoolin oma tervisest? Kas ma liigun päeva jooksul piisavalt?

Oktoobrikuu väärtuseks on vastutus. Sel kuul pöörame suuremat tähelepanu oma kooli traditsioonidele. Kui õpilased, õpetajad ja meie tegevused loovad koolile näo, siis traditsioonid annavad hinge. Kooliperel lasub vastutus hoida ja toita kooli hinge. Samuti kiikame iseendasse, võtame  vastutuse  oma sõnade, tegude ja otsuste eest.