Koolimaja avatakse kell 07.45.
Õppetunnid algavad kell 8.30.
Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.
Ringide töö toimub üldjuhul pärast õppetunde.
Õppetöö koolis lõppeb hiljemalt kell 16.30 ja
õpilasüritused hiljemalt kell 22.30.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20º C ja madalam 1. – 6. klassis
2) miinus 25º C ja madalam 7. – 9. klassis

► Suusatunni meelespea 2021

► Ääsmäe Põhikool kasutab õppetöös Office 365 teenuseid, mis sisaldab:

  • meilikontot Outlook
  • õpihalduskeskkonda Teams/Töörühmad
  • failihalduskeskkonda OneDrive

Office 365 sisenemiseks on aadress: portal.office.com või mail.aasmaekool.ee

Juhendid: