Huvitegevus

 Ääsmäe kooli 2018/19 õppeaasta HUVIRINGIDE tunniplaan. Parandatud seisuga 21.09.18 (muudetud spordiringi klasside jaotust)
 Ringid alustavad tööd septembri algusest. Õpilased said osaleda esimesel 2 nädalal avatud tundides ja teha oma valikud. Nimekirjad kinnitatie 14.09.18.
 Ringides osalejate arvud on piiratud. Vabade kohtade olemasolul on võimalus ringiga liituda ka hiljem- õppeaasta jooksul.
Avaldusi on võimalik anda ringijuhile või klassijuhatajale, registreerida saab ka elektrooniliselt.

Avaldused on võimalik ise välja printida siit, neid saab küsida ringijuhilt. 
Elektrooniline registreerimine on avatud.

  Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse ringide info. Sihtasutuse ringidesse registreerimine

 HUVIKOOL NOODIPUU tunnid toimuvad Ääsmäe koolis teisipäeviti. 
Huvikool võtab vastu heade muusikaliste eeldustega õpilasi
SOOLOLAULU ÕPPESSE (eelkooliealisi, nooremas- ja vanemas koolieas õpilasi).
Info ja registreerimine ettelaulmisele ja katsetele
mob+372 56631916, ae.artists@gmail.com
Infoleht ja reklaamplakat