Ääsmäe kooli 2018/19 õppeaasta HUVIRINGIDE tunniplaan. Parandused tehtud veebruaris 2019.

 Ringid alustavad tööd septembri algusest. Õpilased saavad osaleda esimesel 2 nädalal avatud tundides ja teha oma valikud. Nimekirjad kinnitatakse 14.09.18.

 Ringides osalejate arvud on piiratud. Vabade kohtade olemasolul on võimalus ringiga liituda ka hiljem- õppeaasta jooksul.
Avaldusi on võimalik anda ringijuhile või klassijuhatajale, registreerida saab ka elektrooniliselt.
Ringidesse sai avaldusi esitada ka Huviringide laadal 5.09.2018.
Avaldused on võimalik ise välja printida siit, neid saab küsida ringijuhilt. 
Elektrooniline registreerimine on avatud.

  Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse ringide info. Sihtasutuse ringidesse registreerimine

 HUVIKOOL NOODIPUU tunnid toimuvad Ääsmäe koolis kolmapäeviti.
Huvikool võtab vastu heade muusikaliste eeldustega õpilasi
SOOLOLAULU ÕPPESSE (eelkooliealisi, nooremas- ja vanemas koolieas õpilasi).
Info ja registreerimine ettelaulmisele ja katsetele
mob+372 56631916, ae.artists@gmail.com
Infoleht ja reklaamplakat