Õpetaja abi/asendusõpetaja on Piret Tillo
kontakt: piret.tillo@aasmaekool.ee