Abiõpetaja on Inga Loodus
kontakt: Inga.Lootus@aasmaekool.ee