1979. aastal muudeti Ääsmäe 8-klassiline kool 3-klassiliseks algkooliks. 35 õpilast suunati edasi Keilasse 4.-8. klassi õppima.
Ääsmäe 3-klassiline kool    
     
1980
Uusalu, Kaili
Kivik, Katrin
Roolaan, Sigrid
Viil, Anneli
Pruljan, Reeli
Tohver, Maire
Klassijuhataja Armilda Viljamaa
1981
Lapp, Sille
Neem, Aet
Artov, Andres
Valkiainen, Monika
Pruljan, Arvo
Moor, Aire
Klassijuhataja Armilda Viljamaa
1982
Nei, Margus
Sabolotna, Gert
Milkop, Eve
Tori, Elmo
Kiibus, Viivika
Pruljan, Merike
Keba, Ene
Reede, Õrne
Viil, Riho
Vassiljev, Andres
Kruus, Jaanus
Roosimäe, Vahur
Süvalepp, Ide
Räis, Hanna
Sepa, Hindrek
Kask, Külliki
Klassijuhataja Hilja Villberg
1983
Rotberg, Raimo
Mägi, Sven
Mutso, Lilian
Uusalu, Gina
Kriisleht, Kalvi
Uuetoa, Gert
Vangonen, Ahti
Reinfeld, Piret
Rebane, Margit
Klassijuhataja Armilda Viljamaa
1984
Komp, Henry
Kiil, Tiina
Piller, Renee
Eres, Sirje
Pekkenen, Merle
Neem, Kai
Simovart, Maire
Ivanova, Diana
Rätsep, Janika
Mägi, Signe
Kivik, Kaido
Muidre, Marko
Nisu, Arno
Lemps, Toomas
Hein, Tarmo
Klassijuhataja Armilda Viljamaa
1985
Eres, Merle,
Kiil, Tarmo,
Vaiknurme, Einar
Roosimäe, Viljar
Milkop, Jaanus
Mutso, Helina
Elhuveig, Gamal
Pruljan, Velloi
Vangonen, Annika
Seiko, Tarmo
Reede, Õnne
Klassijuhataja Hilja Villberg
1986-1990 kasvab kool koos lastega klasshaaval suuremaks, sest uue koolimaja ehitus käib ja seega pole ka lõpetajaid,
kool valmib 1988. aastal
Esimesed lõpetajad, nüüd juba Kasesalu t uues koolimajas,
Ääsmäe Põhikoolis 9. klassi lõpetanud lend astub ellu 1991. aastal.

1991

Svetlana Guseva
Kerli Janke
Ainar Karila
Piret Krusta
Liia Raudhäiding
Kaido Sarma
Einar Vaiknurme
Kunnar Vaiknurme
Maia Voites

Klassijuhatajad: Hilja Villberg, Taimi Heinolainen, Rein Rinne, Riho Uusmaa
1992

Christine Maiberg
Reino Piip
Kairit Priivits
Monika Rusing
Andero Viirlaid

Klassijuhatajad: Armilda, Viljamaa, Kaupo Mast, Kersti Londo, Jaanus Kallion
1993

Gerli Alliksaar
Dea Klimbek
Kaire Kukk
Dagnis Maiberg
Mirjam Meltsas
Jaanus Männaste
Kristel Pennaste
Tene Rajaste
Anneli Rande
Ivika Uuk
Kristo Vallsalu
Merlin Viil

Klassijuhatajad: Helje Kala, Armilda Viljamaa, Taimi Heinolainen, Piret Hiisjärv
1994

Marko Arakas
Katrin Dormidontov
Gerda Freimuth
Algi Kesa
Taavi Krusta
Kaivi Kukk
Raivo Malter
Merike Orav
Sigre Rotka
Kristo Tihvan
Gerlin Tulver
Marti Viileberg
Maret Voites

Klassijuhatajad: Ülle Tigasson, Rein Rinne
1995

Meelis Eesoja
Rainer Kask
Madis Kiibus
Peep Neem
Kalev Niin
Priit Pajumaa
Karmo Priivits
Tanel Vallsalu

Klassijuhatajad: Ingrid Kivilo (Kitt), Haare Otti
1996

Mihkel Ader
Riita Jaup
Krista Last
Maris-Laura Müürsalu
Marco Müürsalu
David Niinepuu
Anett Pahrt
Marge Riibon
Reigo Rusing
Tarmo Tarve
Kätlin Uusalu
Katrin Vallsalu
Kättlin Veskilt

Klassijuhatajad: Armilda Viljamaa, Priit Saar, Jaak Hiisjärv
1997

Olari Aassalu
Katrin Girin
Kristina Girin
Kersti Kiilberg
Janika Korbelainen
Karmen Laidna
Anne Malter
Rait Pahrt
Janis Peenmaa
Katre Purin
Raul Riibon
Eve Simovart
Kristjan Simovart
Margit Tomberg
Annika Vaiknurme
Vallo Valkiainen
Koit Vallsalu

Klassijuhatajad: Ülle Tigasson, Piret Hiisjärv
1998

Andrus Eesoja
Indrek Hiisjärv
Tarmo Last
Kätlin Navatskas
Elika Pedanik
Villi Pärna
Margit Sarv
Raido Sarv
Jarmo Tammejuur
Annika Tiisma
Katriin Veskilt

Klassijuhatajad: Adele Last, Elle Saar, Jaak Hiisjärv
1999

Leen Ader
Taavi Hunt
Kristo Kaldmaa
Sandra Lembinen
Ilona Nõmme
Siim Pajumaa
Egon Paltmann
Reelika Simovart
Madis Tomberg

Klassijuhatajad: Ingrid Kitt, Ingrid Grünberg, Ülle Tigasson, Viivi Maripuu