MIS ON VAIKUSEMINUTITE NOORTEPROGRAMM?

Ääsmäe kooli 8. ja 9. klass osalesid 2018/19 õa Vaikuseminutite noorteprogrammis.

Vaikuseminutite noorteprogramm on kantud viimastel aastakümnetel teadusmaailmas ja paljudes edukates programmides suurt kõlapinda saavutanud positiivse psühholoogia koolkonna lähenemistest. Positiivse psühholoogia koolkonna uurijad keskenduvad eelkõige elamist väärt inimelule, inimeste tugevustele, sh vooruste ning nende kasvatamise võimaluste uurimisele. Nii on ka Vaikuseminutite noorteprogramm suunatud noores oleva potentsiaali täieliku avanemise toetamisele. Vaikuseminutite noorteprogrammi eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes:
• treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda;
• õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest;
• kasvatada võimet oma emotsionaalset seisundit teadvustada ja reguleerida ning mitte jääda negatiivsete mõttemustrite ohvriks;
• kujundada heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiakut, mis aitab leida loovaid ja kõigi suhtes hoolivaid lahendusi.

Täpsem info