MIS ON VAIKUSEMINUTITE NOORTEPROGRAMM?

Ääsmäe kooli 8. ja 9. klass osalesid uuringugrupina  2018/19 õa Vaikuseminutite noorteprogrammis OMA. Õpetajad said eelnevalt osaleda mitmel koolitusel.
2019/20 õppeaastast alates läbivad Vaikuseminutite noortemrpgrammi OMA 6. klasside õpilased (11 tunni ulatuses).
Meie koolis on õpetajaid, kes on osalenud Vaikuseminutite koolitustel ja kasutavad harjutusi oma ainetundides.

Vaikuseminutite noorteprogramm on kantud viimastel aastakümnetel teadusmaailmas ja paljudes edukates programmides suurt kõlapinda saavutanud positiivse psühholoogia koolkonna lähenemistest. Positiivse psühholoogia koolkonna uurijad keskenduvad eelkõige elamist väärt inimelule, inimeste tugevustele, sh vooruste ning nende kasvatamise võimaluste uurimisele. Nii on ka Vaikuseminutite noorteprogramm suunatud noores oleva potentsiaali täieliku avanemise toetamisele. Vaikuseminutite noorteprogrammi eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes:
• treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda;
• õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest;
• kasvatada võimet oma emotsionaalset seisundit teadvustada ja reguleerida ning mitte jääda negatiivsete mõttemustrite ohvriks;
• kujundada heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiakut, mis aitab leida loovaid ja kõigi suhtes hoolivaid lahendusi.

Täpsem info