Täname kõiki, kes aitasid kaasa heategevusliku
jõululaada õnnestumisele.  

Õpilaste õppekäikude toetuse fondi koguti 
915,50 eurot.