Monthly Archives: aprill 2013

Nädala info 29.04-05.05.2013

E 29.04.13
► 8.20 kogunemine (juhiabi Helje Kala, õpilasesindus).
8.00-15.00 Direktor Jaanus Kallion osaleb välisvaatlejana riigieksamil.
► 9.25 õpilased osalevad vene keele olümpiaadil (õpetaja Jelena Suhhanova).
► 11.25-12.10 Ääsmäe Põhikoolis on külas Staabi- ja Sidepataljon (õpetajad Merle Laretei, Linda Kardna, Liina Tamm, Helje Kala).
► 15.30-17.00 Eelkooli III kohtumine (õpetaja Helje Kala).
Õpetaja Mariina Kirspuu osaleb jalgratturite koolitajate täiendkoolitusel.

T 30.04.13
► 11.30 koolis on teatrietendus „Loomislood” (klassiõpetajad).

K 01.05.13
► Riiklik püha.
1.-6.05.13 Ääsmäe Põhikooli õpetajad Anu Ariste, Piret Tillo, Helje Kala, Kristjan Küttis, Aivar Pent, Jaanus Kallion Comeniuse projektiga õppereisil Austrias (koordineerija Anu Ariste).

N 02.05.13

R 03.05.13

Nädala info 22.-28.04.2013

E 22.04.13
► 8.20 kogunemine (juhiabi Helje Kala, õpilasesindus)
10.10 juhtkonna koosolek (direktor Jaanus Kallion)
► Toimuvad 25. aprilli logopeedi tunnid

T 23.04.13
10.00-16.00 Õpetajad Mariina Kirspuu, Merle Laretei, Liina Tamm osalevad koolitusel „Tulemusliku ühmatöökorraldamine algklassides selgroogsete teema näitel”
► 12.20-12.30 õpetajate töökooslek: hindamiskriteeriumid (õppealajuhataja Anu Joon)
► 15.00-20.00 direktor Jaanus Kallion osaleb Saue valla vabaühenduste ümarlaua koosolekul

K 24.04.13
► 13.00-17.00 Nõmme kevadjooks 2013 (õpetaja Kristjan Küttis)

N 25.04.13

R 26.04.13
Õpetajad Anu Ariste ja Piret Tillo osalevad koolitusel „Suulise osa hindamine põhikooli inglise keele eksamil”
► Õpetaja Tiina Selke osaleb Küprosel Euroülikooli muusikakasvatuse koolitusel

L 27.04.13
► 17.00-22.00 toimub Saue valla Jüriöö jooks (õpetaja Kristjan Küttis)