Esmaspäev 11.06
► Hommikul tunde ei ole, õpilased tulevad kooli vastavalt spordipäeva ajakavale.
► 8.30-12.30 õpetajatel Vaikuseminutite koolitus.
► 13.00 9. klassi eksamikonsultatsioon (inglise keel, bioloogia).
► 15.00 9. klassi eksamikonsultatsioon (ühiskonnaõpetus).
► 15.00 loovtööde järelkaitsmine.
12.00-18.00  Ääsmäe kooli spordipäev.
► Pikapäevarühm töötab alates kell 14.00.
18.00-20.00 I Ääsmäe Spordimängud.
Teisipäev 12.06
8.45-9.30 õppeaasta lõpuaktus.
► Täna enam pikapäevarühm ei tööta.
► 10.00 9. klassi eksamikonsultatsioon (bio ja ingl k).
► 12.00-22.00 II Ääsmäe kooli õpetajate rattaretk ja piknik.
Kolmapäev 13.06
1.-8. klassi õpilastel ALGAB SUVEVAHEAEG!
► 10.00-13.00 9. klassi valikaine lõpueksam.
► 13.30 Kiusamisvaba kooli töörühma koosolek.
Neljapäev 14.06
► 14.-16.06.18  6.30 YAG Games Helisngis.
► 9.00 – 11.00 9. klassi inglise keele eksami suuline osa.
► 14.00 -16.00 Jaanus osaleb Saue valla Hariduskomisjoni töös.

Reede 15.06
► 9.00-12.00 põhikooli järeleksam.
► 10.00 – 12.00 Jaanus ja Helje osalevad Saue vallas toimuval Andmekaitse koolitusel.
► 13.00 õppenõukogu.
Laupäev 16.06
►11.00-18.00 Hageri kihelkonna päevad.

Pühapäev  17.06 

► 13.00 9. klassi lõpuaktus.