Ääsmäe Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub
kolmapäeval, 12.12.2012 algusega kell 19.00.

Päevakord:
1. Internetiturvalisus
2. Välishindamise kokkuvõte
3. Lastevanemate hoolekogu uue koosseisu valimine
4. Sisehindamisaruande ( 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012) kinnitamine
5. Hoolekogu tegevuse kokkuvõte
Enne üldkoosolekut (18-19) on lapsevanematel võimalik kohtuda aineõpetajate ja klassijuhatajatega.